Вкупен број на учесници: 290

Име на програма Број на учесници Град Верификација Датум на верификација
Full-Stаck Кодер 0 Скопје Верификувана 04/05/2023
Референт за плати и надоместоци на вработените 0 Скопје Верификувана 07/04/2023
Масер за козметичка масажа 0 Штип Верификувана 21/02/2023
Готвач 0 Тетово Верификувана 09/06/2023
Front end Koder 0 Скопје Верификувана 04/05/2023
Работник со млади 0 Скопје Верификувана 21/03/2023
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Скопје Верификувана 15/03/2023
Maсер за лице и тело 0 Гевгелија Верификувана 28/02/2023
Масер за козметичка масажа 0 Штип Верификувана 21/02/2023
Рударски работник во јама 0 Македонска Каменица Верификувана 23/08/2022
Шминкер 0 Штип Верификувана 30/01/2023
ШМИНКЕР 0 Скопје Верификувана 07/12/2022
НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ 0 Скопје Верификувана 29/11/2022
Шминкер 15 Штип Верификувана 02/02/2023
Надградба на нокти 10 Скопје Верификувана 23/01/2023
Шминкер 15 Тетово Верификувана 09/01/2023
Шминкер 0 Скопје Верификувана 26/12/2022
Службеник во сметководство 0 Скопје Верификувана 20/12/2022
Оператор за комјутерски системи и мрежи 0 Куманово Верификувана 14/12/2022
Масер за козметичка масажа 12 Тетово Верификувана 14/12/2022
Козметичар за нега на лице и тело 15 Тетово Верификувана 14/12/2022
Козметичар за нега на лице и тело 10 Скопје Верификувана 01/12/2022
Фризер 10 Скопје Верификувана 01/12/2022
Личен асистент на лица со оштетен вид 0 Скопје Верификувана 11/11/2022
Англиски јазик за возрасни 0 Скопје Верификувана 24/03/2022
Sидар 0 Гостивар Верификувана 23/06/2022
Вештини за управување и развој на човечки ресурси 0 Верификувана 23/09/2021
Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво 0 Верификувана 09/11/2021
Ракувач со ЦНЦ машина 0 Верификувана 02/11/2021
МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 0 Верификувана 13/10/2021
Ракувач на вилушкар 0 Верификувана 15/10/2021
Ракувач на дигалки 0 Верификувана 15/10/2021
Дизајнер за внатрешно уредување 0 Верификувана 16/08/2021
ЗАВАРУВАЧ МИГ (МЕТАЛ ИНЕРТЕН ГАС) – МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС) 0 Верификувана 09/08/2021
Бравар 0 Верификувана 09/08/2021
Дигитален Маркетер 0 Верификувана 03/08/2022
Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека 0 Верификувана 24/06/2022
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Верификувана 04/06/2022
ДИЈАГНОСТИЧАР НА НЕИСПРАВНОСТИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 0 Верификувана 31/05/2022
Слаткар – подготвувач на слаткарски производи 0 Верификувана 18/05/2022
Готвач во угостителски објект 0 Верификувана 18/11/2022
ВУЛКАНИЗЕР И БАЛАНСЕР 0 Верификувана 11/05/2022
Плочкар 0 Верификувана 10/05/2022
Армирач 0 Верификувана 12/05/2022
Автомеханичар 0 Верификувана 09/05/2022
Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата 0 Верификувана 09/05/2022
ПЕКАР 0 Верификувана 13/06/2022
Готвач- Гастроном 0 Верификувана 22/06/2022
Заварувач 0 Верификувана 18/07/2022
ПЛЕТАЧ НА РАЧНО ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ 0 Верификувана 17/10/2022
СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО 0 Верификувана 28/07/2022
КОМПОСТИРАЊЕ 0 Верификувана 17/08/2022
СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 0 Верификувана 17/08/2022
ШМИНКЕР 0 Верификувана 13/09/2022
Декоративен маникир 0 Верификувана 13/09/2022
Личен асистент на лица со попреченост 0 Верификувана 13/09/2022
ОПЕРАТОР ЗА ПОДДРШКА НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ 0 Верификувана 10/10/2022
Аргон заварувач 0 Велес Верификувана 09/11/2022
Кројач на женска облека 0 Штип Верификувана 26/10/2022
Шивач на женска облека 12 Штип Верификувана 19/10/2022
Асистент за поддршка и грижа на деца со попреченост 0 Верификувана 23/08/2022
Фризер 10 Скопје Верификувана 13/09/2022
Масер 10 Скопје Верификувана 13/09/2022
Козметичар за нега на лице и тело 10 Скопје Верификувана 13/09/2022
МЕХАНИЧАР ЗА РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 20 македонска каменица Верификувана 05/09/2022
Филигранист 12 Скопје Верификувана 05/09/2022
Ракувач на виљушкар 0 Велес Верификувана 08/07/2022
Бравар 0 Куманово Верификувана 28/06/2022
Готвач во угостителски објекти 0 Штип Верификувана 22/06/2022
ПОМОШНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА 0 Штип Верификувана 03/05/2022
OПЕРАТОР И ОДРЖУВАЧ НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ ЗА ИНЈЕКЦИОНО ВБРИЗГУВАЊЕ 0 Скопје Верификувана 12/05/2022
ФРИЗЕР 0 Тетово Верификувана 05/05/2022
РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР 0 Скопје Верификувана 04/05/2022
Ракувач на дигалки 0 Скопје Верификувана 04/05/2022
Слаткар 0 Скопје Верификувана 13/06/2022
Оператор за информациско моделирање на згради БИМ 0 Тетово Верификувана 27/05/2022
Ракувач со градежна механизација 0 Тетово Верификувана 27/05/2022
Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти 0 Штип Верификувана 27/05/2022
Оператор за 3Д печатење на бетон 0 Скопје Верификувана 10/05/2022
Фасадер 0 Тетово Верификувана 09/05/2022
КОНТРОЛОР НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА LEAN INDUSTRY 4.0 0 Скопје Верификувана 12/05/2022
ЗАВАРУВАЧ 0 Тетово Верификувана 09/05/2022
Козметичар за лице и тело 0 Скопје Верификувана 19/04/2022
Фризер 0 Скопје Верификувана 19/04/2022
Козметичар за нега на лице и тело 0 Скопје Верификувана 09/05/2022
Компјутерски вештини за административни работи 0 Скопје Верификувана 17/03/2022
Организатор на настани 0 Штип Верификувана 14/03/2022
Негувател/ка на лица со попреченост 0 Штип Верификувана 18/03/2022
Личен асистент на лица со попреченост 0 Скопје Верификувана 25/01/2022
Службеник во сметководство 0 Куманово Верификувана 18/05/2022
Оператор на автоматизирани хидраулични и пневматски системи во индустријата (Индустрија 4.0) 0 Скопје Верификувана 30/03/2022
Пчелар за основно пчеларство на одржлив начин 0 Кочани Верификувана 23/02/2022
Архивар 0 Штип Верификувана 22/02/2022
Масер 0 Скопје Верификувана 09/05/2022
Ракувач со градежна механизација 0 Тетово Верификувана 10/05/2022
Шминкер 0 Скопје Верификувана 03/03/2022
МИГ МАГ Заварувач 0 Штип Верификувана 02/11/2021
Фризер 0 Струмица Верификувана 19/01/2022
Заварувач - рачно, електролачно и пламенско заварување 0 Штип Верификувана 02/11/2021
Front-end програмер 0 Битола Верификувана 30/12/2021
Оператор за приватно сместување 0 Скопје Верификувана 30/12/2021
Ракувач на виљушкар 0 Скопје Верификувана 23/09/2021
Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија 0 Скопје Верификувана 13/10/2021
Обучувач на возрасни 0 Скопје Верификувана 28/10/2021
Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи 0 Скопје Верификувана 15/03/2022
Дизајнер на облека во 3D – основно ниво 0 Штип Верификувана 27/01/2022
ПЕДИКИР И МАНИКИР 0 Штип Верификувана 25/02/2022
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР 0 Струмица Верификувана 18/01/2022
ПАРАМЕДИК – ДАВАТЕЛ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 0 Штип Верификувана 14/03/2022
ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА 0 Скопје Верификувана 07/02/2022
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ 0 Штип Верификувана 28/02/2022
Фризер за жени 0 Куманово Верификувана 08/04/2022
Педагошки помошник за ученици во основно образование 0 Скопје Верификувана 31/01/2022
JavaScript девелопер на веб апликации 0 Скопје Верификувана 17/09/2021
МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 0 Скопје Верификувана 13/10/2021
МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 0 Верификувана 13/10/2021
Работник со млади 0 Скопје Верификувана - Истечена 12/12/2019
Оператор за информациско моделирање на градби (BIM) 0 Верификувана 16/11/2021
Готвач гастроном – напредно ниво 0 Скопје Верификувана 22/02/2021
Масер за лице и тело 0 Гевгелија Верификувана 21/01/2021
Готвач гастрном – основно ниво 0 Скопје Верификувана 10/02/2021
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 0 Битола Верификувана 20/04/2021
Ракувач на виљушкар 0 Неготино Верификувана 20/04/2021
Заварувач (рачно еклектролачно и пламенско заварување) 0 Неготино Верификувана 04/05/2021
СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО 0 Куманово Верификувана 08/03/2021
Сервисер на машини за шиење 0 Прилеп Верификувана 16/06/2021
Вештини за лидерство и јавен говор 0 Тетово Верификувана
Негувател на стари лица 0 штип Верификувана 07/07/2021
Германски јазик за возрасни 0 Тетово Верификувана 10/06/2021
Службеник во сметководство 0 Скопје Верификувана 14/06/2021
Работник со млади 0 Прилеп Верификувана 23/09/2021
НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА 0 Битола Верификувана - Истечена 08/07/2020
РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 0 Скопје Верификувана
Дигитален маркетер 0 Битола Верификувана - Истечена 11/02/2020
ЅИДАР 0 Скопје Верификувана 10/09/2021
ШМИНКЕР 0 Верификувана - Истечена 16/12/2019
Козметичар за маникир и педикир 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/12/2019
Албански јазик 0 Скопје Верификувана 02/07/2021
Вештини за работа со компјутер 0 Скопје Верификувана 25/03/2021
Службеник во сметководство 0 Битола Верификувана 30/07/2021
Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија 0 Скопје Верификувана 16/04/2021
Пекар-изработувач на печива 1 Скопје Верификувана 14/07/2021
Претприемништво и менаџмент за извршни директори 1 Виница Верификувана 22/07/2021
Маникир-педикир 0 Тетово Верификувана 14/06/2021
Поставувач на рекреативно-планинарски патеки – маркацист 0 Скопје Верификувана 20/05/2021
Оператор за веб дизајн 0 Скопје Верификувана 31/05/2021
Козметичар за нега на лице и тело 0 Скопје Верификувана 16/04/2021
Шминкер 0 Скопје Верификувана 16/04/2021
Фризер за жени 0 Штип Верификувана 16/04/2021
Негувател/ка на деца со попречености 0 Тетово Верификувана 28/05/2021
Козметичар за нега на лице и тело 0 Битола Верификувана 29/04/2021
Брендирање на работодавач 0 Скопје Верификувана 16/03/2021
Металостругар 0 Тетово Верификувана 26/02/2021
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Штип Верификувана 08/03/2021
Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица 0 Штип Верификувана 23/12/2020
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 1 Штип Верификувана 23/12/2020
Спроведувач на системи за управување со енергија 1 Скопје Верификувана 11/01/2021
Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица 1 Прилеп Верификувана 23/12/2020
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 0 Прилеп Верификувана 23/12/2020
Фризер за жени 1 Скопје Верификувана 11/01/2021
СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО 1 Штип Верификувана - Истечена 30/09/2020
Шминкер 1 Скопје Верификувана 16/11/2020
Декоративен маникир 0 Скопје Верификувана 16/11/2020
Ракувач на автодигалка 0 Неготино Верификувана 20/04/2021
Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка 0 Неготино Верификувана 20/04/2021
Бравар 0 неготино Верификувана 04/05/2021
Гипсер - монтер 0 Гостивар Верификувана 14/06/2021
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Скопје Верификувана 25/06/2021
Слаткар-гастроном 0 Скопје Верификувана 13/04/2021
Масер за козметичка масажа, спа и велнес 0 Гевгелија Верификувана 22/12/2020
Негувател/ка на возрасни лица 0 Скопје Верификувана 21/10/2020
Службеник во сметководство 0 Скопје Верификувана 03/02/2021
Сервисер на машини за шиење 0 Верификувана 17/06/2021
Оператор на CAD/CAM системи во индустријата за облека 0 Верификувана 24/06/2021
Монтажер и сервисер на машини 0 Верификувана 21/04/2021
Сервисер за електронски системи на автомобили 0 Верификувана 21/04/2021
Автомеханичар 0 Верификувана 21/04/2021
Ментор за работна интеграција во спортот 0 Верификувана 20/04/2021
Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво 0 Верификувана 06/04/2021
ШМИНКЕР 0 Верификувана 25/03/2021
ФРИЗЕР 0 Верификувана 25/03/2021
Ракувач на багер 0 Верификувана 11/03/2021
Службеник во сметководство 0 Верификувана 11/03/2021
Негувател на стари лица и немоќни лица 0 Верификувана 26/02/2021
Оператор на CNC машина 0 Верификувана 26/02/2021
Бравар 0 Верификувана 07/02/2021
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 0 Верификувана 11/01/2021
Личен асистент на лица со попреченост 0 Верификувана 11/01/2021
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 0 Верификувана 23/12/2020
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 0 Верификувана 23/12/2020
Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица 0 Верификувана 23/12/2020
Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест 0 Верификувана 23/12/2020
ШМИНКЕР 0 Верификувана 08/12/2020
Ментор за работна интеграција 0 Верификувана 05/01/2021
Изработувач и монтажер на плочест мебел 0 Верификувана 21/10/2020
Негувател на стари и немоќни лица 0 Верификувана - Истечена 22/09/2020
СНИМАТЕЛ И МОНТАЖЕР НА АУДИО И ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ 0 Верификувана - Истечена 01/09/2020
РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ 0 Верификувана - Истечена 22/09/2020
ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС 0 Верификувана - Истечена 30/09/2020
ПЧЕЛАР ЗА ОСНОВНО ПЧЕЛАРСТВО НА ОДРЖЛИВ НАЧИН 0 Верификувана - Истечена 04/04/2019
ПОДГОТВУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 0 Гостивар Верификувана - Истечена 15/09/2020
Германски јазик за возрасни 0 Тетово Верификувана - Истечена 11/09/2019
Ракувач на компјутерски управувани машини 0 Верификувана - Истечена 08/07/2019
Масер за козметичка масажа 0 Верификувана - Истечена 06/11/2019
ПРOГРАМЕР ВО JAVA 0 Верификувана - Истечена 08/07/2019
ШМИНКЕР 0 Верификувана - Истечена 04/11/2019
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ 0 Верификувана - Истечена 17/01/2020
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 03/01/2020
КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО 0 Верификувана - Истечена 14/03/2019
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Верификувана - Истечена 19/09/2019
Оператор за безбедност на компјутерски системи 0 Верификувана - Истечена 30/12/2019
Мајстор за поправки и сервис во станбен и деловен објект - хаусмајстор 0 Верификувана - Истечена 16/10/2019
ИЗРАБОТУВАЧ НА ЛЕБ, БЕЛИ ПЕЧИВА И БУРЕК 0 Верификувана - Истечена 20/02/2020
ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЕДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 0 Верификувана - Истечена 03/01/2020
Негувател/ка на деца со пречки во развојот 0 Куманово Верификувана - Истечена 07/08/2020
Монтер за греење, ладење и климатизација 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/02/2020
Агент за продажба преку телефон 0 Верификувана - Истечена 21/01/2019
Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени 0 Верификувана - Истечена 06/12/2019
Управување и развој на човечки капитал 0 Скопје Верификувана - Истечена 28/05/2020
Програмер - оператор на струг и глодалка 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/02/2020
Моден стилист-основно ниво 1 Битола Верификувана - Истечена 24/08/2020
Оператор со горива 0 Неготино Верификувана - Истечена 10/07/2020
OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ 1 Куманово Верификувана - Истечена 02/07/2020
Статистичка анализа и обработка на податоци 1 Скопје Верификувана - Истечена 10/06/2020
Oбработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации 1 Скопје Верификувана - Истечена 10/06/2020
МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА 0 Скопје Верификувана - Истечена 19/12/2019
МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА 1 Штип Верификувана - Истечена 03/03/2020
КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО 1 Скопје Верификувана - Истечена 12/12/2019
Изработувач на бурек 1 Скопје Верификувана - Истечена 22/01/2020
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР 1 Скопје Верификувана - Истечена 12/12/2019
Готвач во угостителски објекти на национални јадења во ПолошкиРегион 0 Тетово Верификувана - Истечена 15/06/2020
Ракувач со CNC машина 1 Тетово Верификувана - Истечена 20/07/2020
Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување 1 Скопје Верификувана - Истечена 11/12/2019
Собирач на секундарни суровини 0 Скопје Верификувана - Истечена 12/02/2020
НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА 0 Битола Верификувана - Истечена 08/07/2020
СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО 0 Куманово Верификувана - Истечена 14/07/2020
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ И МАЖИ 0 Гостивар Верификувана - Истечена 13/07/2020
НЕГУВАТЕЛ/КА ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ 0 Битола Верификувана - Истечена 23/07/2020
Изведувач на системи со обновливи извори на енергија 0 Скопје Верификувана - Истечена 31/01/2020
ВЕШТИНИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 0 Скопје Верификувана - Истечена 25/02/2020
Ш М И Н К Е Р 0 Струмица Верификувана - Истечена 17/01/2020
ШМИНКЕР 0 Верификувана - Истечена 28/05/2020
Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост 0 Верификувана - Истечена 28/05/2020
СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО 0 Верификувана - Истечена 24/06/2020
РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР 0 Верификувана - Истечена 13/02/2020
Интернет маркетер во хотелиерство 0 Верификувана - Истечена 10/01/2020
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 19/12/2019
Бармен 0 Верификувана - Истечена 16/12/2019
Сомелиер 0 Верификувана - Истечена 16/12/2019
Фризер 0 Верификувана - Истечена 06/12/2019
Послужувач 0 Верификувана - Истечена 12/12/2019
Бариста 0 Скопје Верификувана - Истечена 20/12/2019
Помошник готвач 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/12/2019
Козметичар за нега на лице и тело 0 Тетово Верификувана - Истечена 05/11/2019
Негувателка на деца 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/12/2019
Фризер за жени 0 Скопје Верификувана - Истечена 12/11/2019
Аналитичар на податоци во Вештачка Интелигенција и машинско учење 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/08/2019
Козметичар за маникир и педикир 0 Штип Верификувана - Истечена 28/12/2018
Слаткар 0 Верификувана - Истечена 25/11/2019
Готвач 0 Верификувана - Истечена 25/11/2019
Готвач/ka 0 Верификувана - Истечена 27/08/2019
Негувател/ка на стари лица 0 Верификувана - Истечена 04/09/2019
ОПЕРАТОР ЗА ВЕБ ДИЗАЈН 0 Верификувана - Истечена 04/11/2019
Собар/ка 0 Верификувана - Истечена 04/11/2019
Рецепционер 0 Верификувана - Истечена 04/11/2019
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Скопје Верификувана - Истечена 28/12/2018
Службеник во сметководство 0 Верификувана - Истечена 13/09/2019
Оператор на софтвер за канцелариско работење 0 Верификувана - Истечена 11/09/2019
Стратегиски евент менаџмент и одржливи брендови 0 Верификувана - Истечена 19/09/2019
Стручна обука по QGIS – ниво 2 0 Shkup Верификувана - Истечена 18/06/2019
Стручна обука по QGIS – ниво 1 0 Skopje Верификувана - Истечена 18/06/2019
Претприемништво 0 Tetovo Верификувана - Истечена 19/09/2019
Претприемништво 0 Штип Верификувана - Истечена 23/09/2019
Изработувач на машка и женска кошула 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/09/2019
Негувател/ка на лица со попреченост 0 Тетово Верификувана 07/11/2022
Референт за логистика 0 Верификувана - Истечена 28/02/2019
Службеник во сметководство 0 Скопје Верификувана - Истечена 30/08/2019
ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ И ВЕБ ДИЗАЈН 0 Куманово Верификувана - Истечена 31/07/2019
Бравар 0 Куманово Верификувана - Истечена 24/06/2019
Негувател/ка за стари и немоќни лица 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/06/2019
Веб оператор 0 Битола Верификувана - Истечена 29/03/2019
Фризер за жени 0 Куманово Верификувана - Истечена 07/02/2019
Фризер за жени и мажи 0 Гостивар Верификувана - Истечена 20/03/2019
Асистент за грижа на лица со попреченост 0 Куманово Верификувана - Истечена 12/07/2019
КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО 0 Скопје Верификувана - Истечена 18/06/2019
Филигранист 0 Скопје Верификувана - Истечена 25/04/2019
Монтер за лифтови и ескалатори 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/03/2019
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР 0 Струмица Верификувана - Истечена 28/02/2019
Сметководствен службеник во трговски друштва 0 Тетово Верификувана - Истечена 07/06/2019
Службеник во сметководство 0 Куманово Верификувана - Истечена 24/04/2019
Келнер во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 12/08/2019
МАНИКИР И ПЕДИКИР 0 Верификувана - Истечена 13/08/2019
Електроинсталатер и монтер на станбени објекти 0 Битола Верификувана - Истечена 13/05/2019
Неговател/ка на стари лица 0 Куманово Верификувана - Истечена 01/07/2019
Фризер за мажи и жени 0 Тетово Верификувана - Истечена 16/04/2019
Производител на леб, бурек и бели печива 0 Тетово Верификувана - Истечена 22/04/2019
Шминкер 0 Скопје Верификувана - Истечена 25/04/2019
UX дизајнер 0 Скопје Верификувана - Истечена 28/02/2019
Масер за лице и тело 0 Штип Верификувана - Истечена 12/03/2019
Ракувач на виљушкар 0 Штип Верификувана - Истечена 28/03/2019
Maсер во козметички салон 0 Сттумица Верификувана - Истечена 05/03/2019
Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула 0 Скопје Верификувана - Истечена 20/05/2019
Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи 0 Штип Верификувана - Истечена 10/12/2018
Гoтвач во угостителски објект 0 Битола Верификувана - Истечена 21/01/2019
Обучувач на возрасни 0 Верификувана - Истечена 24/01/2019
Сметководител – основно ниво 0 Верификувана - Истечена 28/02/2019
Гасомонтер-заварувач 0 Верификувана - Истечена 18/03/2019
Бравар – заварувач 0 Верификувана - Истечена 18/03/2019
РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР 0 Верификувана - Истечена 12/04/2019
Фризер I ниво 0 Верификувана - Истечена 08/04/2019
МОНТЕР И ИНСТАЛАТЕР НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ 0 Верификувана - Истечена 12/04/2019
КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО 0 Верификувана - Истечена 19/03/2019
ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС 0 Верификувана - Истечена 19/03/2019
МАСЕР 0 Верификувана - Истечена 19/03/2019
Плочкар за керамички плочки 0 Верификувана - Истечена 11/03/2019
ГРАДЕЖЕН РАБОТНИК – SИДАР 0 Верификувана - Истечена 11/03/2019
ИЗРАБОТУВАЧ НА МАШИНСКИ ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ 0 Верификувана - Истечена 28/02/2019
ОДРЖУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОГОН НА РУДАРСКА ОПРЕМА 0 Верификувана - Истечена 28/02/2019
Негувател/ка на деца 0 Верификувана - Истечена 13/05/2019
СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО 0 Верификувана - Истечена 13/05/2019
ПЧЕЛАР ЗА ОРАНСКО ПЧЕЛАРЕЊЕ 0 Верификувана - Истечена 13/05/2019
Шивач 0 Верификувана - Истечена 17/06/2019
ПРOГРАМЕР ВО C++ 0 Верификувана - Истечена 08/07/2019
Монтер и инсталатер на сончеви панели 0 Верификувана - Истечена 05/07/2019
Аргон заварувач 0 Верификувана - Истечена 02/07/2019
ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ИНСТАЛАЦИИ ВО СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ И ИНДУСТРИСКИ KАПАЦИТЕТИ 0 Верификувана - Истечена 05/07/2019
Фризер за жени – надградба на коса и перикерство 0 Верификувана - Истечена 31/07/2019
Фризер за жени – негување и потстрижување на коса 0 Верификувана - Истечена 31/07/2019
Фризер за жени – обликување и боење на коса 0 Скопје Верификувана - Истечена 31/07/2019
Педагошки помошник за ученици во основно образование 0 Верификувана - Истечена 31/07/2019
Изработувач на градежна столарија 0 Штип Верификувана - Истечена 26/03/2019
ЅИДАР - ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ 0 Тетово Верификувана - Истечена 18/04/2019
Заварувач-рачно електролачно и пламенско 0 Тетово Верификувана - Истечена 22/04/2019
ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/01/2019
Масер 0 Скопје Верификувана - Истечена 05/06/2019
Дизајнер на веб страна 0 Куманово Верификувана - Истечена 13/05/2019
Ракувач со градежна механизација за земјена површинска експлоатација 0 Тетово Верификувана - Истечена 12/04/2019
Готвач во угостителски објект 0 Тетово Верификувана - Истечена 06/05/2019
Подготвувач на слаткарски производи 0 Тетово Верификувана - Истечена 06/05/2019
Келнер гастроном 0 Скопје Верификувана - Истечена 21/05/2019
Готвач во угостителски објект 0 Штип Верификувана - Истечена 12/04/2019
Угостител-послужувач 0 Штип Верификувана - Истечена 12/04/2019
Фризер за жени и мажи 0 Струмица Верификувана - Истечена 05/03/2019
МЕХАНИЧАР ЗА РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 0 Верификувана - Истечена 11/02/2019
Шминкер 0 Штип Верификувана - Истечена 11/02/2019
Готвач во угостителски објект 0 Битола Верификувана - Истечена 21/01/2019
Фризер за жени и мажи 0 Неготино Верификувана - Истечена 28/12/2018
ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 0 Скопје Верификувана - Истечена 31/01/2019
СОБИРАЧ И ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАД 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/02/2019
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ 0 Штип Верификувана - Истечена 25/01/2019
Келнер 0 Верификувана - Истечена 21/01/2019
Маникир и педикир 0 Верификувана - Истечена 25/01/2019
Заварувач 5 Верификувана
Шивач на лесна конфекција 0 Верификувана - Истечена 13/09/2018
ТИГ Заварувач 0 Верификувана - Истечена 05/09/2018
Негувател/ка на лица со попреченост 0 Штип Верификувана - Истечена 28/12/2018
Електромонтажер и сервисер на машини за композитни материјали 0 Прилеп Верификувана - Истечена 13/11/2012
СТОЛАР – ИЗРАБОТУВАЧ И МОНТАЖЕР НА ПЛОЧЕСТ МЕБЕЛ 0 Верификувана - Истечена 15/07/2013
Патронажна негователка 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/05/2012
Изработувач на леб и бели печива 0 Скопје Верификувана - Истечена 20/03/2014
Масер 0 Битола Верификувана - Истечена 04/06/2012
Безбедно управување со трактори и тракторски машини 0 Куманово Верификувана - Истечена 01/03/2012
Изработувач на накит од злато 0 Скопје Верификувана - Истечена 22/03/2013
Mонтажер и сервисер на машини за композитни материјали 0 Прилеп Верификувана - Истечена 13/11/2012
Келнер гастроном 0 Охрид Верификувана
Изработувач на слатки 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/05/2014
РАКУВАЧ СО ГРАДЕЖНA МЕХАНИЗАЦИЈА ВО ПОВРШИНСКА ЕКСПЛАТАЦИЈА 0 Битола Верификувана - Истечена 26/01/2015
ТИГ заварувач 0 Битола Верификувана
Келнер 0 Битола Верификувана - Истечена 12/12/2014
ГОТВАЧ ВО УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ 0 Битола Верификувана - Истечена 12/12/2014
Аргон заварувач 0 Куманово Верификувана - Истечена 17/12/2014
Професионален обучувач на обучувачи на возрасни 0 Скопје Верификувана
Ракувач со автодигалка 0 Битола Верификувана
Фасадер 0 Охрид Верификувана
Готвач во угостителски објект 0 Охрид Верификувана
Гипсер - монтер 0 Охрид Верификувана
ЅИДАРСТВО - SИДАР 0 Велес Верификувана - Истечена 28/11/2013
Вински советник 0 Верификувана - Истечена 25/07/2013
Асистент за грижа на стари лица во домашни услови 0 Скопје Верификувана - Истечена 25/07/2013
Патронажна негователка 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/05/2015
Основен курс - помошник фризер 0 Скопје Верификувана - Истечена 18/05/2015
Основен курс за надградба и декорација на нокти 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/06/2012
Изработувач и монтажер на градежна столарија 0 Струмица Верификувана - Истечена 06/02/2012
Готвач во угостителски објекти 0 Струмица Верификувана - Истечена 06/02/2012
Одгледувач на млечни крави 0 Куманово Верификувана - Истечена 25/12/2012
Англиски јазик 0 Верификувана - Истечена 23/06/2015
Развој на вештини за регрутација и селекција на човечки ресурси 0 Охрид Верификувана
Фризер- основно ниво 0 Штип Верификувана - Истечена 22/10/2015
Маникир и педикир - основно ниво 0 Штип Верификувана - Истечена 22/10/2015
Вештини за комуникација, преговарање и работа во тим 0 Скопје Верификувана - Истечена 30/12/2014
Службеник во книговодство 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/04/2018
Електроинсталатер и монтер на станбени објекти 0 Битола Верификувана - Истечена 31/05/2016
Столар за мебел 0 Скопје Верификувана - Истечена 07/04/2015
Специјалистички курс за стекнување вештини за архивско и канцелариско работење 0 Охрид Верификувана - Истечена 03/02/2015
Ракувач на автодигалка 0 Неготино Верификувана - Истечена 31/01/2018
ТИГ Заварувач 0 Неготино Верификувана - Истечена 20/02/2018
Производител на леб, бурек и бели пецива 0 Битола Верификувана - Истечена 27/11/2017
Претприемачки и менаџмент вештини 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/02/2015
Англиски јазик Ц2 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик Ц1 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик Б2.2 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик Б2.1 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик Б1.2 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик Б1.1 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик А2.2 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик А2.1 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик А1.2 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Англиски јазик А1.1 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Шивач на конфекциска облека 0 Тетово Верификувана - Истечена 17/12/2018
Општи вештини за барање работа 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/02/2017
Негувател/ка на деца 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/12/2018
Канцелариска работа со текстуални документи за табеларно пресметување 0 Куманово Верификувана
Негувател/ка на стари лица 61 Скопје Верификувана - Истечена 29/08/2016
ОБУЧУВАЧ НА ВОЗРАСНИ 0 Битола Верификувана - Истечена 10/12/2018
МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛ И ОДГЛЕДУВАЧ НА МОЛЗНИ ОВЦИ 0 Верификувана - Истечена 25/03/2015
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР/ПЕДИКИР 0 Верификувана - Истечена 15/12/2014
ОПЕРАТОР НА УНИВЕРЗАЛЕН СТРУГ 0 Верификувана - Истечена 03/02/2015
ИЗРАБОТУВАЧ НА БРАВАРСКИ ПРОИЗВОДИ И КОНСТРУКЦИИ 0 Верификувана - Истечена 12/03/2015
ФРИЗЕР - ОСНОВЕН КУРС 0 Верификувана - Истечена 22/04/2015
Оператор на струг и глодалка 0 Битола Верификувана - Истечена 29/12/2017
ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ДЕЛОВНИ ВЕШТИНИ 0 Верификувана - Истечена 17/12/2018
Шминкер 0 Битола Верификувана - Истечена 15/12/2014
Столар за изработка на мебел од плочест материјал 0 Верификувана - Истечена 30/11/2018
Персонален асистент за лица со попреченост 0 Верификувана - Истечена 03/10/2018
Автомеханичар за одржување и поправка на моторни возила 0 Верификувана - Истечена 11/07/2018
Масер за козметичка, велнес и спа масажа 0 Верификувана - Истечена 26/06/2018
ЗАШТИТАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ 0 Верификувана - Истечена 16/04/2018
Ракувач на виљушкар 0 Верификувана - Истечена 05/04/2018
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 0 Верификувана - Истечена 01/03/2018
Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка 0 Верификувана - Истечена 13/02/2018
Обучувач на возрасни 0 Верификувана - Истечена 14/11/2018
Спасител во планински пристапен терен 0 Верификувана - Истечена 29/11/2018
СТАКЛОПЛАСТИЧАР – ЛАМИНИРАЧ НА АРМИРАН ПОЛИЕСТЕР 0 Верификувана - Истечена 04/12/2018
Собар/ка 0 Скопје Верификувана - Истечена 01/08/2018
Пожарникар 0 Верификувана - Истечена 08/11/2017
МОДЕН СТИЛИСТ 0 Верификувана - Истечена 10/12/2018
Бравар 0 Велес Верификувана - Истечена 24/10/2018
Козметичар за нега на лице и тело - основно ниво 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/01/2014
ИНСТАЛАТЕР И МОНТЕР ЗА ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА (за лица со оштетен слух и други заинтересирани слушатели) 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/02/2016
ШИВАЧ НА ОСНОВНИ КОНФЕКЦИСКИ МОДЕЛИ И ПОСТЕЛНИНА 0 Гостивар Верификувана - Истечена 15/08/2018
Вештини за финансиско работење 0 Верификувана - Истечена 07/08/2017
Арапски јазик 0 Верификувана - Истечена 14/03/2017
Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво 0 Штип Верификувана - Истечена 26/06/2018
РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР 0 Скопје Верификувана - Истечена 24/10/2018
Ракувач на виљушкар 0 Верификувана - Истечена 11/07/2018
РАКУВАЧ СО багер, утоварни машини и булдожер 0 Струмица Верификувана - Истечена 16/11/2018
Обучувач на возрасни 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/10/2018
Бравар 0 Неготино Верификувана - Истечена 23/03/2018
Автомехсничар за современи системи кај моторните возила 0 Тетово Верификувана - Истечена 07/03/2018
Козметичар за нега на лице и тело 0 Верификувана 29/11/2018
Козметичар за нега на лице и тело 0 Битола Верификувана - Истечена 10/08/2018
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Неготино Верификувана - Истечена 29/08/2018
Ракувач на виљушкар 0 Неготино Верификувана - Истечена 11/07/2017
Шминкер 0 Тетово Верификувана - Истечена 02/04/2018
Ракувач на дигалка 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/04/2018
Аналитичар за одржлив развој 1 скопје Верификувана - Истечена 10/08/2018
Службеник во сметководство 0 Скопје Верификувана - Истечена 26/06/2018
Архивар 0 Скопје Верификувана - Истечена 25/07/2018
Козметичар за нега на лице и тело 0 Неготино Верификувана - Истечена 10/08/2018
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ 1 Тетово Верификувана - Истечена 29/08/2018
Изработувач на рачно плетени производи 0 Верификувана - Истечена 24/09/2018
Металообработувач 0 Прилеп Верификувана - Истечена 12/09/2018
Маникир - педикир 1 Тетово Верификувана - Истечена 29/08/2018
Компјутерски вештини за административни работи 0 Верификувана - Истечена 12/09/2018
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 05/09/2018
Декоративен Маникир 0 Верификувана - Истечена 16/08/2018
Германски јазик 0 Верификувана - Истечена 04/09/2018
Англиски Јазик 0 Верификувана - Истечена 20/08/2018
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОРГАНСКИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ 0 Верификувана 27/07/2018
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Верификувана - Истечена 05/03/2018
Рецепциски службеник 0 Верификувана - Истечена 01/08/2018
Асистент за нега на лица со деменција- алцхајмерова болест и интелектуални попречености 0 Скопје Верификувана - Истечена 01/08/2018
Ракувач на виљушкар 1 скопје Верификувана - Истечена 05/04/2018
Дијагностичар за мехатронички системи кај возилата 1 Тетово Верификувана - Истечена 07/03/2018
АРГОН ЗАВАРУВАЧ 1 Штип Верификувана - Истечена 15/05/2018
Шивач на текстилни материјали - основно ниво 0 Верификувана - Истечена 28/05/2018
Фризер за жени 0 Штип Верификувана - Истечена 15/05/2018
Спасител во ски патрола 0 Скопје Верификувана - Истечена 16/03/2018
Шивач-основно ниво 0 Верификувана - Истечена 23/01/2017
Сметководствен службеник во трговски друштва 0 Верификувана - Истечена 31/03/2017
Козметичар за нега на лице и тело 0 Верификувана - Истечена 07/04/2017
Компјутерско сметководствено 0 Верификувана - Истечена 12/04/2017
Изработувач на веб дизајн и интернет маткетинг 0 Верификувана - Истечена 17/05/2017
Миг (метал инертен гас) - МАГ ( МЕТАЛ АКТИВЕН ГАС) Заварувач 0 Верификувана - Истечена 05/09/2017
Поставувач на рекреативно-планинарски патеки-маркацист 0 Верификувана - Истечена 05/09/2017
Сметководствен службеник во банкарски сектор 1 Верификувана - Истечена 05/04/2018
Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација 0 Верификувана - Истечена 11/04/2018
ФРИЗЕР - ОСНОВЕН КУРС 0 Верификувана - Истечена 13/03/2018
АНГЛИСКИ ЈАЗИК 0 Верификувана - Истечена 09/06/2017
Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација 0 Верификувана - Истечена 15/12/2017
ИЗРАБОТУВАЧ НА МЕБЕЛ ОД ДРВО 0 Верификувана - Истечена 19/02/2018
Готвач гастроном – основно ниво 0 Верификувана - Истечена 14/09/2017
Фризер за жени и мажи 0 Верификувана - Истечена 08/06/2017
АВТОМЕХАНИЧАР ЗА КЛАСИЧНИ МОТОРНИ СИСТЕМИ НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА 0 Верификувана - Истечена 25/12/2017
Вештини за јавно говорење и политичка комуникација 0 Верификувана - Истечена 16/03/2018
НАНЕСУВАЧ НА ЃУБРИВА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 0 Верификувана - Истечена 02/04/2018
Автомехaничар за современи системи кај моторните возила 0 Тетово Верификувана - Истечена 07/03/2018
Бравар 0 Неготино Верификувана - Истечена 23/03/2018
Ракувач на виљушкар 0 Неготино Верификувана - Истечена 13/02/2018
Ракувач на виљушкар 0 Битола Верификувана - Истечена 06/11/2017
Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) 0 Неготино Верификувана - Истечена 07/03/2018
Личен асистент на лица со попреченост 0 Скопје Верификувана - Истечена 10/01/2018
МИГ (метал инертен гас) - МАГ (метал активен гас) Заварувач 0 Верификувана - Истечена 02/03/2018
Оџачар на објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво 0 Верификувана - Истечена 01/03/2018
Вински советник 0 Верификувана - Истечена 13/03/2018
Дијагностичар на мехатронички системи кај возилата 0 Тетово Верификувана - Истечена 07/03/2018
Готвач гастроном - напредно ниво 0 Скопје Верификувана - Истечена 14/09/2017
Масер 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/06/2016
Службеник во книговодство 0 Куманово Верификувана - Истечена 07/08/2017
Негувател/ка на стари и немоќни лица 0 Верификувана - Истечена 05/03/2018
TАПЕТАР НА МЕБЕЛ 1 Пехчево Верификувана - Истечена 20/02/2018
Шивач на облека 0 Верификувана - Истечена 06/11/2017
НЕГУВАТЕЛ/КА НА СТАРИ И НЕМОЌНИ ЛИЦА 1 Верификувана - Истечена 28/12/2017
БЕЗБЕДНО УПРАВУВАЊЕ НА ТРАКТОРИ И ПРИКЛУЧНА МЕХАНИЗАЦИЈА 0 Верификувана - Истечена 25/12/2017
Службеник во сметководство 0 Верификувана - Истечена 05/04/2018
Спасител во планина и непристапен терен 0 Скопје Верификувана - Истечена 15/02/2018
Службеник во книговодство 0 Куманово Верификувана - Истечена 18/01/2018
ИЗРАБОТУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 0 Верификувана - Истечена 29/12/2017
Келнер во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 27/12/2017
Личен асистент на лица со попреченост 0 Скопје Верификувана - Истечена 10/01/2018
Помошник козметичар 0 Верификувана - Истечена 15/07/2013
МОНТЕР ЗА СУВОМОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ 0 Верификувана - Истечена 11/07/2014
Готвач во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 24/12/2012
Професионален обучувач за обучувачи за возрасни 0 Верификувана - Истечена 10/12/2013
Стекнување вештини за информациско комуникациски технологии 0 Верификувана - Истечена 10/11/2014
Продавач 0 Верификувана - Истечена 30/12/2013
Англиски јазик 0 Верификувана 23/06/2016
Англиски јазик 0 Верификувана - Истечена 03/09/2014
Германски јазик 0 Верификувана - Истечена 22/10/2015
Ориентација и мобилност 0 Верификувана - Истечена 14/10/2015
ПРЕТПРИЕМНИШТВО 0 Верификувана - Истечена 18/04/2017
Стратегии за активно барање работа 0 Верификувана - Истечена 19/05/2017
Подготовка за вработување и вештини за барање работа 0 Верификувана - Истечена 19/05/2017
Готвач во угостителски објект 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/12/2017
Шминкер 0 Битола Верификувана - Истечена 04/08/2015
ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР ЗА ГУМА 0 Скопје Верификувана - Истечена 05/02/2015
Службеник во туристичка агенција 0 Скопје Верификувана - Истечена 31/07/2015
Фризер за жени и мажи 0 Битола Верификувана - Истечена 13/09/2016
ФРИЗЕР - ОСНОВЕН КУРС 0 Скопје Верификувана - Истечена 23/01/2017
Фризер за жени и мажи 0 Тетово Верификувана - Истечена 07/07/2016
Службеник во книговодство 0 Охрид Верификувана 22/12/2014
Фризер I ниво 0 Скопје Верификувана - Истечена 28/04/2016
Столар за изработка на мебел од плочест материјал 0 Тетово Верификувана - Истечена 01/09/2017
МИГ – МАГ ЗАВАРУВАЧ 0 Верификувана - Истечена 05/09/2017
Вештини за лидерство и јавен говор 0 Верификувана - Истечена 20/09/2017
ИЗРАБОТУВАЧ НА ВЕБ И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 0 Верификувана 17/05/2017
Фризер за жени и мажи 0 Верификувана - Истечена 11/05/2017
Надградба на нокти 0 Верификувана - Истечена 27/03/2017
Овоштар 0 Верификувана - Истечена 12/04/2017
Претприемништво и вештини за планирање на бизнисот 0 Верификувана - Истечена 24/04/2017
ГИПСЕР МОНТЕР 0 Верификувана - Истечена 10/07/2017
Подготвувач на слаткарски производи 0 Гостивар Верификувана - Истечена 11/07/2017
Рецепционер 0 Охрид Верификувана - Истечена 07/04/2012
Ракувач на компјутерски управувани машини 0 Куманово Верификувана - Истечена
Ракувач на мостовска дигалка 0 Неготино Верификувана - Истечена 07/04/2012
Ракувач на виљушкар 0 Штип Верификувана - Истечена 03/03/2013
Ракувач на виљушкар 0 Неготино Верификувана - Истечена 07/04/2012
Основни вештини за барање работа 0 Скопје Верификувана - Истечена 30/03/2017
Негувател/ка на деца со пречки во развојот 0 Битола Верификувана - Истечена 06/12/2013
Негувател/ка на деца со пречки во развојот 0 Штип Верификувана - Истечена 26/12/2013
Негувателка на деца 0 Битола Верификувана - Истечена 27/04/2016
Монтер на гасоводна инсталација 0 Струмица Верификувана - Истечена 30/11/2012
Маникир и педикир 0 Битола Верификувана - Истечена 13/09/2013
Изработувач на лимарси производи и лимени покривни конструкции 0 Битола Верификувана - Истечена 17/02/2012
Фризер-основен курс 0 Скопје Верификувана - Истечена 24/03/2016
Козметичар за нега на лице и тело 1 Битола Верификувана - Истечена
Ракувач на виљушкар 1 Верификувана - Истечена 28/12/2016
Козметичар за нега на лице и тело 1 Скопје Верификувана - Истечена 28/04/2016
Козметичар за нега на лице и тело 0 Битола Верификувана - Истечена 22/10/2015
Изработувач на леб и бели печива 1 Скопје Верификувана - Истечена 04/04/2017
Изработувач на леб и бели печива 0 Прилеп Верификувана
Козметичар за нега на лице и тело 0 Верификувана
Шивач на облека 0 Верификувана
Електромеханичар за термички и разладни уреди 0 Верификувана - Истечена 06/11/2017
Маникир и педикир 0 Верификувана - Истечена 12/09/2017
Неговател/ка на стари и немоќни лица 0 Верификувана - Истечена 11/05/2017
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 18/05/2017
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 14/06/2017
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 22/05/2017
Гипсер – монтер 0 Верификувана - Истечена 23/01/2017
Фасадер 0 Верификувана - Истечена 23/01/2017
Готвач во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 15/02/2017
Шивач – основно ниво 0 Верификувана - Истечена 27/12/2013
Сточар 0 Штип Верификувана - Истечена 25/04/2016
Градинар 0 Штип Верификувана - Истечена 28/03/2016
Ракувач со градежна механизација 0 Тетово Верификувана - Истечена 21/04/2016
Изработувач на бели печива 0 Штип Верификувана - Истечена 10/09/2015
Изработувач на мебел 0 Битола Верификувана - Истечена 01/04/2016
Фасадер 0 Струмица Верификувана - Истечена 30/11/2015
Монтер на гипскартонски елементи 0 Штип Верификувана
Вештини за управување со стресогени фактори 1 Скопје Верификувана - Истечена 18/08/2017
МОДУЛАРНА ОБУКА ЗА АРГОН ЗАВАРУВАЧ (за лица со оштетен слух и други заинтересирани кандидати) 0 Скопје Верификувана - Истечена 26/01/2016
Вештини за финансиско работење 0 Верификувана 07/08/2017
ГИПСЕР-МОНТЕР 0 Верификувана - Истечена 11/11/2016
Готвач во угостителски објекти 0 Верификувана - Истечена 21/08/2015
Изработувач на визуелни апликации 0 Верификувана - Истечена 17/02/2015
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР/ПЕДИКИР 0 Верификувана - Истечена 10/06/2015
Дизајнер на ентериер 0 Верификувана - Истечена 06/06/2017
ЅИДАР 0 Верификувана - Истечена 25/03/2015
Келнер во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 27/01/2015
КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО 0 Верификувана - Истечена 21/03/2016
Козметичар 0 Верификувана
Декоративен маникир 0 Верификувана - Истечена 06/11/2017
МАСЕР 1 Верификувана - Истечена 11/05/2017
Пчелар 0 Верификувана - Истечена 26/12/2016
Монтер и инсталатер на сончеви панели 0 Верификувана - Истечена 26/12/2016
Службеник во книговодство 0 Верификувана - Истечена 08/11/2016
Службеник во книговодство 0 Верификувана - Истечена 01/12/2016
Фризер – основно ниво 0 Верификувана - Истечена 06/12/2016
Изработувач на женско здолниште и панталони 0 Верификувана - Истечена 13/09/2016
Оператор за веб дизајн 0 Верификувана - Истечена 18/11/2016
Пчелар 0 Верификувана - Истечена 25/04/2016
Поледелец 0 Верификувана - Истечена 25/04/2016
Изработувач и монтажер на градежна столарија 0 Куманово Верификувана - Истечена 11/01/2016
Монтар и инсталатер на сончеви панели 0 Верификувана - Истечена 17/05/2016
Масер 0 Битола Верификувана - Истечена 30/11/2015
Ракувач на виљушкар 0 Верификувана - Истечена 31/03/2016
Фризер за жени и мажи 0 Верификувана - Истечена 20/01/2016
Противексплозивна заштита 0 Скопје Верификувана - Истечена 11/01/2016
Службеник во книговодство 0 Верификувана - Истечена 11/05/2016
Испитување без разорување 0 Верификувана - Истечена 09/02/2016
Монтер и инсталатер на сончеви панели 0 Верификувана
Вештини за усогласеноста на работењето на банката со прописите 0 Скопје Верификувана - Истечена
Гипсер-монтер 0 Верификувана - Истечена 30/11/2015
Масер во козметички салон 0 Струмица Верификувана - Истечена 25/01/2016
Масер – терапевт (за лица со оштетен вид) 0 Верификувана - Истечена 25/08/2015
Бравар 0 Верификувана - Истечена 31/08/2015
Англиски јазик А1.1 1 Штип Верификувана - Истечена 06/06/2017
Претприемачки и менаџмент вештини 0 Куманово Верификувана - Истечена 07/07/2015
Описменување на Брајово писмо 0 Скопје Верификувана - Истечена 14/10/2015
Масер за естетска масажа 21 Скопје Верификувана - Истечена 23/02/2017
Почетен курс за англиски јазик 0 Скопје Верификувана - Истечена
Масер 0 Битола Верификувана - Истечена 04/08/2015
Mаникир, педикир-основен курс 1 Скопје Верификувана - Истечена 10/10/2016
Декоративен маникир 0 Битола Верификувана - Истечена 04/08/2015
Изработувач и монтажер на градежна столарија 0 Штип Верификувана - Истечена 10/06/2015
Градежен работник Ѕидар 0 Штип Верификувана - Истечена 10/06/2015
Шминкер 0 Тетово Верификувана - Истечена 08/07/2015
ТИГ Заварувач 0 Верификувана - Истечена 31/08/2015
Рецепционер 0 Верификувана - Истечена 31/07/2015
Автомеханичар за современи системи кај моторните возила 0 Верификувана - Истечена 10/06/2015
Ѕидар 0 Верификувана - Истечена 10/06/2015
Неговател/ка на стари лица 0 Верификувана - Истечена 10/06/2015
Изработувач на рачно плетени производи 0 Верификувана
Офсет печатар 0 Верификувана - Истечена 17/02/2015
Готвач во угостителски објект 0 Верификувана - Истечена 27/01/2015
Кројач на горни делови на обувки од кожа 0 Верификувана - Истечена 26/01/2015
Кројач на конфекциски материјал 0 Верификувана - Истечена 26/01/2015
ФАСАДЕР 0 Верификувана - Истечена 16/12/2014
Монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност 0 Верификувана
Фризер за жени и мажи 0 Верификувана - Истечена 16/12/2014
Козметичар за нега на лице и тело 0 Верификувана
Фризер за жени и мажи 0 Верификувана - Истечена 16/12/2014
Монтер на водоводна и санитарна инсталација 0 Верификувана - Истечена 29/09/2014
Монтер на водоводна и санитарна инсталација 0 Верификувана - Истечена 07/10/2014
Дом мајстор 0 Верификувана - Истечена 09/06/2014
Шминкер 0 Верификувана - Истечена 08/04/2014
ФРИЗЕР - ОСНОВЕН КУРС 0 Верификувана - Истечена 13/12/2013
Пожарникар 0 Верификувана - Истечена 28/03/2013
Програма за развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженерите 0 Верификувана - Истечена 10/02/2017
МИГ - МАГ ЗАВАРУВАЧ 0 Верификувана - Истечена 07/11/2016
OПЕРАТОР СО ИНФОРМАТИЧКО КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА И ОПРЕМА 0 Верификувана - Истечена 23/05/2017
ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ 0 Верификувана - Истечена 30/11/2015
Помошник козметичар 0 Верификувана - Истечена 04/08/2015
ШМИНКЕР - ОСНОВЕН КУРС 0 Верификувана - Истечена 03/10/2016
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЦИВА 0 Верификувана - Истечена 21/04/2016
Масер за лице и тело 0 Верификувана - Истечена 08/05/2017
Вештини за претприемништво 0 Верификувана - Истечена 04/04/2018
РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР 0 Верификувана - Истечена 25/12/2015
РАКУВАЧ СО ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА 0 Верификувана - Истечена 21/04/2016
Службеник во книговодство 0 Верификувана - Истечена 07/08/2017
Службеник во книговодство 0 Верификувана - Истечена 23/02/2016
Туристичко - агенциски службеник 0 Верификувана - Истечена 17/12/2014
УГОСТИТЕЛ - ПОСЛУЖУВАЧ 0 Верификувана - Истечена 22/10/2015
ФАСАДЕР 1 скопје Верификувана - Истечена 01/12/2016
СМЕТКОВОДСТВЕН СЛУЖБЕНИК ВО ЈАВЕН СЕКТОР 1 скопје Верификувана - Истечена 31/03/2017
Претприемништво и водење бизнис 0 Скопје Верификувана - Истечена 24/04/2017
ФАРМЕР ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО 0 Верификувана - Истечена 01/09/2017
Поставувач на рекреативно-планинарски патеки - маркацист 0 Скопје Верификувана - Истечена 05/09/2018
Филигранист 0 Верификувана - Истечена 20/05/2016
ИЗРАБОТУВАЧ НА ФИЛИГРАН 0 Битола Верификувана - Истечена 05/10/2017
Фризер – основен курс 0 Верификувана - Истечена 27/03/2015
Лозар 0 Штип Верификувана - Истечена 25/04/2016
Негователка на деца 0 Скопје Верификувана - Истечена 23/01/2017
ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ 0 Верификувана - Истечена 20/01/2016
ЦВЕЌАР 0 Верификувана - Истечена 01/04/2016
Шивач во конфекциска индустрија 0 Верификувана - Истечена 16/02/2015
Шивач на конфекциски материјал 0 Верификувана - Истечена 26/01/2015
ПРЕТПРИЕМНИШТВО 0 Скопје Верификувана - Истечена 21/04/2017
Ракувач со мостна, портална и конзолна дигалка 0 Кавадарци Верификувана - Истечена 09/05/2017
Професионален обучувач на обучувачи на возрасни 0 Верификувана - Истечена 10/12/2013
Помошник фризер 0 Верификувана - Истечена 27/05/2013
Сервисер на машини за шиење 0 Верификувана - Истечена 06/08/2013
Изработувач на бели печива 0 Верификувана - Истечена 30/12/2013
КОЗМЕТИЧАР ЗА РАЧНА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО 0 Верификувана - Истечена 15/07/2013
Помошник фризер 0 Верификувана
Аргон заварувач 0 Верификувана - Истечена 10/12/2012
Молзач на млечни крави 0 Верификувана - Истечена 17/12/2012
Рачно везење и плетење 0 Скопје Верификувана - Истечена
ПРОДАВАЧ НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 0 Скопје Верификувана - Истечена 06/11/2017
ВЕШТИНИ ЗА ТЕРЕНСКИ УНАПРЕДУВАЧИ НА ПРОДАЖБАТА Скопје Верификувана - Истечена 17/11/2017
СМЕТКОВОДСТВЕН СЛУЖБЕНИК ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР 0 Скопје Верификувана - Истечена 31/03/2017
Нега на стари лица 0 Битола Верификувана - Истечена 25/03/2015
Козметичар за нега на лице и тело 1 Струмица Верификувана - Истечена 08/02/2016
Заварувач во индустрија за производство на автобуси 0 Скопје Верификувана - Истечена 13/06/2016
Шминкер 0 Битола Верификувана - Истечена 14/08/2015
Изработувач на рачно везени производи 0 Скопје Верификувана - Истечена
АРГОН (ТИГ) ЗАВАРУВАЧ 1 Скопје Верификувана - Истечена 09/11/2016
Келнер гастроном 0 Битола Верификувана - Истечена 17/02/2015
Ѕидар-фасадер на класична и староградска градба 0 Битола Верификувана - Истечена 20/02/2015
Заварувач за електролачно заварување 0 Скопје Верификувана - Истечена 11/01/2016
Оператор со универзална глодалка 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/02/2015
Изработувач на бели печива (за лица со оштетен слух) 0 Скопје Верификувана - Истечена 05/04/2016
ГИПСЕР- МОНТЕР НА СУВА ГРАДБА 0 Битола Верификувана - Истечена 30/01/2017
Електроинсталатер и монтер на станбени објекти 0 Куманово Верификувана - Истечена 20/03/2017
Стаклопластичар- ламирач на армиран полиестер 0 Струга Верификувана - Истечена 06/02/2015
Службеник во книговодство 0 Скопје Верификувана - Истечена 23/02/2016
Службеник во книговодство 0 Скопје Верификувана - Истечена 12/12/2014
ШМИНКЕР 0 Скопје Верификувана - Истечена 01/12/2016
Декоративен маникир/педикир 0 Битола Верификувана - Истечена 15/12/2014
Шминкер 0 Битола Верификувана - Истечена
Заварувач (рачно, елетролачно и пламено заварување) 0 Битола Верификувана - Истечена 15/12/2014
Готвач во угостителски објект 1 Тетово Верификувана - Истечена 12/05/2016
Неговател/ка на стари и немоќни лица 0 Битола Верификувана - Истечена 12/11/2014
МОНТЕР НА СОЛАРНИ ТОПЛОВОДНИ И ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ 0 Битола Верификувана - Истечена 11/01/2016
Шивач на облека 0 Скопје Верификувана - Истечена 18/11/2014
Ракувач со багери,утоварни машини,булдожер 0 Струмица Верификувана - Истечена 11/01/2016
Депилација на лице и тело- Основен курс 0 Скопје Верификувана - Истечена 03/10/2016
Службеник во книговодство 0 Скопје Верификувана - Истечена 30/07/2014
ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР 0 Струмица Верификувана - Истечена 20/01/2016
Водоводџија/Водоинсталатер 0 Тетово Верификувана - Истечена 06/08/2013
Изработувач на машка и женска кошула 0 Скопје Верификувана - Истечена 05/08/2016
Болничар во медицинска установа 0 Скопје Верификувана - Истечена 04/05/2012
Оџачар 0 Битола Верификувана - Истечена 25/03/2014
Козметичар за нега на лице и тело - основен курс 1 Скопје Верификувана - Истечена 23/01/2017
Декоративен маникир 0 Скопје Верификувана - Истечена 23/02/2017
Основен курс за шминкер 0 Скопје Верификувана - Истечена 27/06/2012
Шминкер 0 Скопје Верификувана - Истечена 23/02/2017
Негувател/ка на деца 0 Штип Верификувана - Истечена 26/12/2016
Монтер за гасоводна инсталација со енергетска ефикасност 0 Скопје Верификувана - Истечена 24/02/2014
Козметичар за нега на лице и тело 0 Битола Верификувана - Истечена 22/07/2016
ЅИДАР - ФАСАДЕР ЗА КЛАСИЧНИ И СТАРОГРАДСКИ ГРАДБИ 0 Тетово Верификувана - Истечена 21/04/2016
Подготвувач на слаткарски производи 0 Тетово Верификувана - Истечена 11/05/2016
Изработка на бели пецива 0 Струмица Верификувана - Истечена 06/02/2012
Фризер-основно ниво 1 Битола Верификувана - Истечена 11/01/2016
Шминкер 0 Битола Верификувана - Истечена 13/06/2016
Помошник козметичар 0 Битола Верификувана - Истечена 04/06/2015
КОМПЈУТЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО 0 Куманово Верификувана - Истечена
Декоративен маникир 0 Битола Верификувана - Истечена 04/06/2015
Mасер 0 Штип Верификувана - Истечена 02/05/2017
Шминкер - основен курс 0 Скопје Верификувана - Истечена
Фризер за жени 0 Штип Верификувана - Истечена 06/02/2012
ШМИНКЕР-ОСНОВЕН КУРС 0 Скопје Верификувана - Истечена 10/04/2017
Фризер за жени 0 Прилеп Верификувана - Истечена 06/02/2012
Ракувач на мостен кран 0 Скопје Верификувана - Истечена 07/11/2016