• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Декоративен маникир
Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката.По успешно завршување на […]
Верификувана
Козметичар за лице и тело
Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности и […]
Верификувана
Фризер за жени и мажи
Програмата има за цел да го оспособи учесникот во обуката за самостојно извршување на работни активности во […]
Верификувана
ШИВАЧ НА ГОРНА ОБЛЕКА
Главна цел на програмата шивач на горна облека е шиење на горна облеки според барањата на клиентот. […]
Верификувана
Ментор за работна интеграција
Со програмата за обука на ментори за работна интеграција, се има за цел да се оспособат лица […]
Верификувана
МОНТЕР НА КОМБИНИРАНИ СОНЧЕВИ СИСТЕМИ
Основна цел на оваа програма е кандидатите да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО БАГЕР
Програмата Ракувач со багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО ВИЉУШКАР
Програмата Ракувач со виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за […]
Верификувана
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЛЕБ, БУРЕК И БЕЛИ ПЕЧИВА
Основна цел на програмата е да се оспособат лица да изведуваат работни задачи за занимањето Производител на […]
Верификувана