Работник со млади
Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на […]
Верификувана
Негувател/ка на стари и немоќни лица
Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. […]
Верификувана
Рударски работник во јама
Верификацијата истекува во 6 Shkurt, 2026
Верификувана
Шминкер
Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со […]
Верификувана
ШМИНКЕР
Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на […]
Верификувана
НАДГРАДБА НА ТРЕПКИ
Програмата за  „Надградба на трепки “е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата […]
Верификувана
Шминкер
Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги […]
Верификувана
Надградба на нокти
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники […]
Верификувана
Шминкер
Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на […]
Верификувана