• LOKACIONI

  • KLASIFIKIMI I PROGRAMIT

INSTALUES TË SISTEMEVE KOMBINUESE DIELLORE
Qëllimi kryesor i këtij programi është që kandidatët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi, përkatësisht kompetenca për montimin, […]
Верификувана
DREJTUES I EKSKAVATORIT
Programa  Drejtues i Ekskavatorit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, përvetësimin e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave për […]
Верификувана
DREJTUES TË PIRUNERIT
Programa i Drejtues të Pirunierit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, pra përvetësimin e njohurive, aftësive dhe […]
Верификувана
Kujdestar/e i të rriturve
Programi i trajnimit për këtë punë të përgjegjshme dhe shumë humane ka një kohëzgjatje prej tre muajsh, […]
Верификувана
Kujdestar/e për jetesë të pavarur të personave me aftësi të kufizuar
Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për përkujdesje jashtë institucionale për personat me aftësi të kufizuara […]
Верификувана
OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI
Qëllimi kryesor dhe themelor i programit është përvetësimi i njohurive, aftësive dhe trajnimit për menaxhimin korrekt dhe […]
Верификувана
Full-Stаck Kodues
Objektivi i programit   Duke studiuar programin e koduesit Full-stack, pjesëmarrësi do të arrijë qëllimet e mëposhtme: […]
Верификувана
Referent për pagat dhe përfitimet e punonjësve
Programi i posaçëm për marrjen e kualifikimeve për punonjësit e pagave dhe përfitimeve të punonjësve është krijuar […]
Верификувана