IP Qendra për arsimin e të rriturve

Димитрие Чуповски бр.13 РСМ-Dimitrie Çupovski nr. 13 1000 Shkup, R.M.V

E-mail: contact@cov.gov.mk

Тел: +389 2 3220 808

Факс: +389 2 3220 808

Вебсајт: www.cov.gov.mk

Константин Христовски

Person zyrtarë për ndërmjetësim me informacionet

e-mail: konstantin.hirstovski@cov.gov.mk

tel: 076 456 681


Lindita Qazimi

Person zyrtarë për mbrojtjen regjistrimit të mbrendshëm

tel; 075 402 996