Shpallje
Miran

Shpallje publike  për  zgjedhje të institucioneve të verifikuara për ofrues të trajnimeve  për arsim për të rriturit për realizim të masës 3.3 Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara në kuadër të Planit Operativ për programe dhe masa aktive për vitin 2024

Republika e Maqedonisë së Veriut IP Qendra për arsimin e të rriturve   Në bazë të Planit Operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ »