Kozmetist për fytyrë dhe trup

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi i programit është t’i mundësojë pjesëmarrësit në trajnim të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet dhe procedurat e punës në një sallon kozmetik për kujdesin e fytyrës dhe trupit.

Pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të organizojë hapësirën dhe vendin e punës në sallon bukurie, të përgatisë klientin për trajtim, të trajtojë fytyrën, qafën dhe dekolte, të bëjë dallimin midis llojeve dhe kushteve të ndryshme të lëkurës, të kryejë një sërë trajtimesh kozmetike për kujdesin e lëkurës. me përgatitjet e duhura, për të këshilluar klientin për zgjedhjen e trajtimit dhe depilimit të lëkurës. Pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të kontrollojë cilësinë në përputhje me standardet dhe normat në operim, të komunikojë me sukses me klientët dhe kolegët dhe të sigurojë kushte të sigurta pune.

Mësimi teorik, pjesa praktike dhe vlerësimi do të realizohen në një klasë, një kabinet të pajisur sipas kushteve të përshtatshme teknike në një sallon bukurie. Programi do të zbatohet përmes pesë moduleve. Pas çdo moduli dhe në mënyrë të vazhdueshme, njohuritë dhe aftësitë e fituara do të kontrollohen përmes një testi me shkrim dhe një demonstrimi praktik. Pas përfundimit të programit do të zhvillohet provimi përfundimtar dhe nëse pjesëmarrësi e kalon testin me sukses do të lëshohet certifikata për trajnimin e punës për estetist fytyre dhe trupi. Gjatë zbatimit të programit do të mbahet një portofol për secilin pjesëmarrës në mënyrë që të monitorohet progresi.

Programi do të zbatohet nga trajnerë me studime të përfunduara në biokimi, dermatologji ose mjekësi, kurse trajnimi praktik do të realizohet nga një estetiste me të paktën 5 vite përvojë pune.

Верификацијата истекува во 7 Mars, 2027

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Të ketë përfunduar së paku arsimin fillor dhe të jetë mbi 17 vjeç.

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

50

Praktik

 
150

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

200

Data e verifikimit

20/12/2023

-

RROBAQEPËSI I VESHJEVE TË LARTA

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content