Masazhist për masazh kozmetike

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi parësor i programit “Masser for cosmetic massage” synon formimin profesional në fushën e masazhit të trupit. Me ndihmën e programit, nëpërmjet mësimdhënies teorike dhe praktike, pjesëmarrësi do të njihet me organizimin e punës në qendrat e masazhit, me hapësirën e punës, pajisjet dhe inventarin. Për të aplikuar procedura të ndryshme masazhi. Të zbatojë terminologjinë profesionale dhe detyrat e punës, rregullat për sigurinë dhe mbrojtjen në punë dhe shëndet.

Pjesa teorike do të realizohet nga personeli mësimor, sipas normës për personelin mësimor për arsim profesional, mjek në mjekësi të përgjithshme, ndërsa pjesën praktike do ta realizojë një teknik kozmetik me arsim dhe praktikë profesionale në këtë kategori.

Trajnimi si masazhator përfshin trajnime në të cilat pjesëmarrësi në program do të fitojë njohuri dhe aftësi në aplikimin e teknikave të masazhit, procedurave të masazhit, teknikave të masazhit për pjesë të veçanta të trupit, si dhe përdorimin e produkteve të përshtatshme kozmetike për masazh. Gjatë trajnimit do të mësoni se çfarë do të thotë qëndrim profesional ndaj klientëve, komunikim i suksesshëm dhe cilësor.

Verifikimi skadon më 21 shkurt 2026

Верификацијата истекува во 12 Shkurt, 2027

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Pjesëmarrësit në program duhet të kenë përfunduar arsimin fillor dhe të jenë mbi 15 vjeç

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

45

Praktik

 
75

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

120

Data e verifikimit

21/02/2023

Shtip

Grimer

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content