Masazhist per fytyrë dhe për trup

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për aplikimin e teknikave bazë të masazheve nga masazhi klasik, indet e thella, pneumomasazhi anticelulit, sportet dhe kozmetika e fytyrës, si dhe përdorimi korrekt i veglat e punës, pajisjet, pajisjet, produktet dhe inventarin.

Metoda e realizimit të programit është nëpërmjet mësimdhënies teorike dhe trajnimit praktik dhe çon në marrjen e certifikatës së Masazhit të Fytyrës dhe Trupit.

Kohëzgjatja e programit është 334 orë, nga të cilat 134 orë janë teori profesionale, 200 orë trajnim praktik në kushte reale të punës dhe 15 orë janë të destinuara për vlerësim. Programi do të realizohet disa herë në javë në marrëveshje me pjesëmarrësit e programit, si dhe ofron monitorim on-line të mësimdhënies në një platformë të veçantë.

Kontrolli i njohurive kryhet vazhdimisht në formë gojore, me shkrim dhe punë praktike. Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do t’i nënshtrohet një provimi përfundimtar (teorik dhe praktik), dhe pas dhënies me sukses të provimit përfundimtar, pjesëmarrësi do të marrë një certifikatë masazhi për fytyrën dhe trupin.

Верификацијата истекува во 9 Shkurt, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Arsimi i mesëm i detyrueshëm i kryer

 

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

134

Praktik

 
200

Vlerësimi

 

Numri total i orëve

334

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content