• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Декоративен маникир
Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката.По успешно завршување на […]
Неверификувана
Англиски јазик специјализирана програма (А1-Б2)
Цел на програмата предвидена за Специјализирана Програма – Граматика и Вокабулар А1 – Б2 е наменета за […]
Неверификувана
Англиски јазик - Човечки Ресурси
Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на терминологијата за човечки ресурси. Потребно ниво на […]
Неверификувана
Англиски јазик за правници
Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на терминологијата за човечки ресурси. Потребно ниво на […]
Неверификувана
Англиски јазик по потребите на изучувачот
Tailor-made Curriculum for Specific Purposes Овие курсеви се наменети за слушатели со посебен интерес и потреби за […]
Неверификувана
Обуки за Развој и Управување
Во согласност со современите трендови и Европските стандарди, принципи и постулати за успешно управување и егзистирање на […]
Неверификувана
Англиски јазик Б2
Цел на програмата предвидена за Високо Средно ниво Б2 значително унапредување на разбирањето на главни идеи на […]
Неверификувана
Англиски јазик Б1
Цел на програмата предвидена за Средно ниво Б1 значително унапредување на флуентноста во говорењето, зголемување на самодовербата, […]
Неверификувана
Англиски јазик А2
Цел на програмата предвидена за Пред-средно ниво А2 е да сеутврдат граматичките категории кои веќе слушателите ги […]
Неверификувана