Manikyr dekorativ

Programi “Manikyr dekorativ” ka për qëllim trajnimin e pjesëmarrësve në fushën e kozmetikës Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje: të organizojë hapësirën dhe të punojë në sallon, të zbatojë normat sanitare dhe teknike për zbatimin e aktiviteteve kozmetike. , përgatit vendin e punës dhe klientin për trajtim, kryen përmirësimin […]

Kozmetist për fytyrë dhe trup

Qëllimi i programit është t’i mundësojë pjesëmarrësit në trajnim të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet dhe procedurat e punës në një sallon kozmetik për kujdesin e fytyrës dhe trupit. Pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të organizojë hapësirën dhe vendin e punës në sallon bukurie, të përgatisë klientin për trajtim, të trajtojë fytyrën, qafën […]

Parukeri për femra dhe meshkuj

Qëllimi i programit është t’i mundësojë pjesëmarrësit në trajnim të kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet e punës në një sallon parukerie për femra dhe meshkuj.   Pas përfundimit me sukses të programit, pjesëmarrësi do të jetë në gjendje të përgatisë, organizojë dhe kryejë detyrat e punës, të përdorë në mënyrë racionale materialet, pajisjet dhe […]

RROBAQEPËSI I VESHJEVE TË LARTA

Qëllimi kryesor i programit të rrobaqepësisë së veshjeve të sipërme është qepja e veshjeve të sipërme sipas kërkesat e klientit. Pas përfundimit të suksesshëm të programit, rrobaqepësi i veshjeve të sipërme do kryen operacionet bazë të prerjes së materialit dhe qepjes së veshjeve me dizajne të ndryshme me dekolte te ndryshme, menge, jake etj sipas […]

INSTALUES TË SISTEMEVE KOMBINUESE DIELLORE

Qëllimi kryesor i këtij programi është që kandidatët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi, përkatësisht kompetenca për montimin, instalimin dhe servisimin e sistemeve diellore të kombinuara . Kjo degë po avancon intensivisht në mbarë botën për shkak të kostos së lartë të energjisë elektrike   Vendi ynë është një importues i energjisë elektrike. Për të reduktuar […]

DREJTUES TË PIRUNERIT

Programa i Drejtues të Pirunierit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, pra përvetësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të një pirunje dhe menaxhimin e pirunit në vendin e punës. Programa, nëpërmjet zbatimit të planifikuar të trajnimeve praktike dhe teorike, çon në marrjen e Certifikatës – “Drejtues të Pirunierit”. Mësimi teorik zhvillohet […]

PRODHUES I BUKËS, BUREKUT DHE PECIVAVE TË BARDHA

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për kryerjen e detyrave të punës për profesionin e Bukës, Burekut dhe Pastiçerit të Bardhë. Programi është i dedikuar për të gjithë ata që kanë dëshirë të angazhohen në këtë profesion në mënyrë profesionale. Mundëson trajnimin e punës për një prodhues buke, bureku dhe brumë të bardhë […]

Prodhues picash

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për të bërë pica. Programi ofron trajnime pune për përgatitjen e picave. Programi ka një kohëzgjatje prej tre muajsh ose 150 orë, i cili përfshin përmbajtje profesionale dhe teorike që do të realizohen në klasa dhe piceri të pajisura. Për sa i përket strukturës së realizimit të […]

Kujdestar/e për jetesë të pavarur të personave me aftësi të kufizuar

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për përkujdesje jashtë institucionale për personat me aftësi të kufizuara në shtëpi. Me procesin e deinstitucionalizimit në R.S. Maqedonia, institucionet ku kanë jetuar përfituesit po shndërrohen në shtëpi të vogla grupore dhe në komunitet për personat me aftësi të kufizuara. Me këtë mënyrë jetese humane për përdoruesit, nevojitet […]

OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI

Qëllimi kryesor dhe themelor i programit është përvetësimi i njohurive, aftësive dhe trajnimit për menaxhimin korrekt dhe të sigurt të disa llojeve të ndryshme të pajisjeve të saldimit, përdorimi i sigurt dhe korrekt i pajisjeve gjatë saldimit të llojeve të ndryshme të materialeve, respektimi i sigurisë dhe përdorimi i pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse kur punoni […]

Masazhist për masazh kozmetike

Qëllimi parësor i programit “Masser for cosmetic massage” synon formimin profesional në fushën e masazhit të trupit. Me ndihmën e programit, nëpërmjet mësimdhënies teorike dhe praktike, pjesëmarrësi do të njihet me organizimin e punës në qendrat e masazhit, me hapësirën e punës, pajisjet dhe inventarin. Për të aplikuar procedura të ndryshme masazhi. Të zbatojë terminologjinë […]

Kuzhinjer

Programi Kuzhinjer – ka për qëllim aftësimin profesional të kandidatëve në fushën e gastronomisë, më saktësisht në fushën e gatimit. Njohuritë dhe aftësitë e fituara do të jenë në drejtim të ndihmës së kandidatëve në rritjen e konkurrueshmërisë së tregut të punës, rritjen e mundësive për punësim. Kandidatët do të aftësohen për të marrë pjesë […]

Punonjëns me të rinj

Programi synon të zhvillojë aftësitë e pjesëmarrësve për të planifikuar, zbatuar, ndjekur/monitoruar dhe vlerësuar/vlerësuar punën me të rinjtë në mënyrë që të ndihmojë zhvillimin e tyre personal dhe të promovojë pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën e komunitetit. Mësimi teorik dhe testet me shkrim të njohurive do të kryhen në një klasë të pajisur për […]

Kujdestar i personave të moshuar dhe të pafuqishëm

Qëllimi kryesor i programit “Kujdestari i të moshuarve dhe të pafuqishmit” do t’i mundësojë pjesëmarrësit të fitojë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat për të ofruar në mënyrë të pavarur ndihmë dhe kujdes për personat të cilët, për shkak të moshës, sëmundjeve kronike dhe aftësive të kufizuara, kanë nevojë për ndihmë.   Mësimi teorik zhvillohet në klasa […]

Masazhist per fytyrë dhe për trup

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për aplikimin e teknikave bazë të masazheve nga masazhi klasik, indet e thella, pneumomasazhi anticelulit, sportet dhe kozmetika e fytyrës, si dhe përdorimi korrekt i veglat e punës, pajisjet, pajisjet, produktet dhe inventarin. Metoda e realizimit të programit është nëpërmjet mësimdhënies teorike […]

Masazhist për masazh kozmetike

Qëllimi parësor i programit “Masazhist per masazh kozmetike” synon trajnimin profesional në fushën e masazhit të trupit. Me ndihmën e programit, nëpërmjet mësimdhënies teorike dhe praktike, pjesëmarrësi do të njihet me organizimin e punës në qendrat e masazhit, me hapësirën e punës, pajisjet dhe inventarin. Për të aplikuar procedura të ndryshme masazhi. Të zbatojë terminologjinë […]

Grimer

Qëllimi kryesor i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për profesionin e Grimerit, me të cilin do të jetë në gjendje të organizojë në mënyrë të pavarur punën e tij, të përgatisë sallonin dhe klientin për grim, të këshillojë klientët. për zgjedhjen e make-up-it, përgatitni dhe bëni grimin në fytyrë, komunikoni […]

Grimer

Programi “Grimer” ka për qëllim aftësimin profesional të pjesëmarrësve për të kryer në mënyrë të pavarur detyrat e punës në fushën e grimit. Struktura e programit është si më poshtë: pjesa profesionale-teorike, trajnimi praktik dhe kontrolli i arritjeve të kandidatëve (provimi përfundimtar). Kohëzgjatja e programit është 100 orë. Pjesa profesionale e trajnimit do të realizohet […]

Grimer

Qëllimi parësor i programit “Grimer” synon aftësimin profesional të pjesëmarrësit në fushën e shërbimeve kozmetike për make-up dhe zbukurim në nivel profesional. Me ndihmën e programit, nëpërmjet mësimdhënies teorike dhe praktike në një sallon bukurie, si dhe në salla leksionesh, pjesëmarrësi do të njihet me organizimin e punës në sallone bukurie, me hapësirën e punës, […]

Grimer

Programi “Grimer” ka për qëllim aftësimin profesional të pjesëmarrësve në fushën e kozmetikës. Programi u mundëson pjesëmarrësve që përmes mësimdhënies teorike dhe praktike të jenë në gjendje të krijojnë në mënyrë të pavarur teknikat bazë të make up-it, të shpjegojnë teknikat sipas karakterit dhe llojit të fytyrës, si dhe stilit të klientit; identifikoni mjetet dhe […]