Konkurs publik për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm për shfrytëzimin e shërbimeve intelektuale për Kamarier (2 realizues)

Bazuar në nenin 26-b, paragrafi 4 të Ligjit për Arsimimin e të Rriturve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16и 64/18) IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall KONKURS PUBLIK nr. 75/2023 IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall konkurs publik […]

Konkurs publik për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm për shfrytëzimin e shërbimeve intelektuale për programin Parukier(2 realizues).

Bazuar në nenin 26-b, paragrafi 4 të Ligjit për Arsimimin e të Rriturve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall KONKURS PUBLIK Nr.  4/ 2023 IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall […]

Konkurs publik për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të jashtëm për shfrytëzimin e shërbimeve intelektuale për programin Asistent i intervenimit dhe parandalimit të hershëm (2 realizues)

Bazuar në nenin 26-b, paragrafi 4 të Ligjit për Arsimimin e të Rriturve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18) IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall KONKURS PUBLIK Nr.  4/ 2020 IP “Qendra për Arsimin e të Rriturve” – Shkup shpall […]

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Odës Ekonomike të Maqedonisë, Qendrës për Arsimin e të Rriturve dhe Organizatës Zvicerane për Arsimin e të Rriturve

Më 5 qershor 2019, Drejtoresha e Qendrës për Arsimin e të Rriturve znj. Lindita Qazimi nënshkroi Memorandumin e Bashkëpunimit ndërmjet Odës Ekonomike të Maqedonisë, Qendrës për Arsimin e të Rriturve dhe Organizatës Zvicerane për Arsimin e të Rriturve. Duke nënshkruar këtë memorandum bashkëpunimi, do të jetë e mundur: – Krijimi i partneritetit midis nënshkruesve, – […]

Vizitë studimore në Sofje, Bullgari

Në kuadër të aktiviteteve të zbatimit kombëtar të agjendës evropiane për arsimin e të rriturve në periudhën nëntor 2017 – dhjetor 2019, Qendra për arsimin e të rriturve si koordinator kombëtar, është duke realizuar projektin : ” Koordinatori Kombëtar për Planin e Punës në arsimin e të Rriturve : Maqedoni. Më konkretisht, në kuadër të […]

Trajnim për ngritjen e vetëdijes për procesin e validimit të mësimit joformal dhe informal VMJI për palët relevante në fushën e arsimit të të rriturve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në 31 maj u mbajt trajnimi për rritjen e vetëdijes për procesin e vlefshmërisë së mësimt joformal dhe informal VMJF për faktorët relevant në fushën e arsimit për të rritur në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i këtij trajnimi është të ngritet vetëdija për rolin dhe rëndësinë  e vlefshmërisë së mësimit joformal dhe informal. Me qëllim që të […]

Trajnim për trajnuesit e këshilltarëve për  VMJF Faza I

Trajnimet për trajnuesit e këshilltarëve për  VMJF u realizuan në dy faza. 5 ditët e para të trajnimit u realizuan nga data 13 deri në 17 maj, kurse pjesa e dytë u realizua nga 27-30 maj në Shkup në hotelin Aleksandër Palas. Trajnimet i realizoi eksperti për vlefshmëri Anni Kurtunen nga Finland. Trajnimi për këshilltarët është […]

Konferencë për Validimin e njohurive paraprake – VPL Biennale Berlin 2019

Në kuadër të aktiviteteve të zbatimit kombëtar të agjendës evropiane për arsimin e të rriturve në periudhën nëntor 2017 – dhjetor 2019, Qendra për arsimin e të rriturve si koordinator kombëtar, është duke realizuar projektin : ” Koordinatori Kombëtar për Planin e Punës në arsimin e të Rriturve : Maqedoni. Më konkretisht, në kuadër të […]

Kordinimi dhe bashkëpunimi rreth aftësive themelore

HAGE, Hollandë, më 25 dhe 26 shkurt 2019 u mbajti ngjarje e dytë PLA e kordinatorëve kombëtar për zbatimin e Agjendës Evropiane për Arsimimin e të Rriturve, në kuadër të projektit “planit të punës së arsimit kombëtar për të rritur” (Koordinatorët Kombëtar për Planin e Punës për Arsimin e të Rriturve Tema e ngjarjes ishte […]

Takim pune në kuadër të projektit Arsimim për punësim (E4E)

Në kuadër të projektit Arsimim për punësim (E4E), zbatuar nga Helvetas Zvicër në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë, në Qendrën për arsimin e të rriturve më 09.06.2018 u mbajt  takim me udhëheqësin e projektit Kurt Butrih , Drejtor i Qendrës për arsim të të rriturve Lindita Qazimi, Anica […]

Përfaqësues të institucioneve për Arsim të të rriturve nga Maqedonia në vizitë studimore në Bosnje dhe Herzegovinë

Në periudhën 7 deri 11 maj, DVV International në bashkëpunim me Institucionet dhe organizatat partnere të Bosnjës dhe Herzegovinës pritën përfaqësues të institucioneve nga Maqedonia të përfaqësuar nga IP Qendra për arsimin e të Rriturve – Shkup, Qendra për mësimin gjatë gjithë jetës – Shkup, Agjencioni Kombëtarë për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet, si dhe […]

Vizitë studimore në Lisbonë të Portugalisë

Në kuadër të aktiviteteve të zbatimit kombëtar të agjendës evropiane për arsimin e të rriturve në periudhën nëntor 2017 – dhjetor 2019, Qendra për arsimin e të rriturve si koordinator kombëtar, është duke realizuar projektin : ” Koordinatori Kombëtar për Planin e Punës në arsimin e të Rriturve : Maqedoni. Më konkretisht, në kuadër të […]

Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë

Republika e Maqedonisë IP Qendra për arsimin e të rriturve Në bazë të Planit operativ për programe aktive dhe masa për punësim për vitin 2018,  për masën aktive 3.3 Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë (në pjesën e profesioneve të kërkuara në tregun e punës), IP Qendra për arsimin e të […]

Seminar në Tiranë,Shqipëri

Më 20 – 21 mars 2018, në Tiranë, Shqipëri, u mbajt një seminar i përbashkët për validimin e mësimit joformal dhe informal (VMJI). Seminari u organizua nga Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Delegacioni i Maqedonisë përbëhej nga përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Qendrës për […]

Përmbarim i arsimit të mesëm profesional për të rriturit

IP Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me shkollat e mesme profesionale nga komunae e ndryshme filloi realizimin dhe finansimin e gjeneratave te reja në projektit “Përmbarim të arsimit të mesëm profesional për të rriturit“. Në hapsirat e QARr me datë 11.09.2017 (e hënë) u realizua takim në mes drejtorit të QARr Lindita […]

Vizitë studimore në Helsinki,Finland.

Në nëntor te vitit 2015 Qendra per arsimin e të rriturve ka filluar implementimin e projektit të  Erasmus + Mbështetje të zhvillimit të politikave në arsimin e të rriturve. Ky projekt është pjesë e Veprimit për zbatimin kombëtar të Agjendës Evropiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti do të zhvillohet bazë […]

Shkëmbim bilateral mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës në fushën e arsimit për të rritur

Më datë 04.05.2017 (e enjte) në Qendrën për arsimimin e të rriturve në Shkup,u zhvillua takim me qëllim shkëmbimin bilateral dhe profesional mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës me temën: arsimimi i të rriturve në vend – aktualiteti dhe sfidatë në të ardhmen, në këtë kontekst kolegët nga R.e Kosovës patën rastin të informohen më shumë për institucionin tonë, punën […]

Trajnim me temë “Menaxhimi I timeve,konflikteve dhe shqyrtimet efektive”

Te punësuarit e Qendrës per arsimin e të rriturve morën pjesë në trajnimin me temë “Menaxhimi I timeve,konflikteve dhe shqyrtimet efektive” e organizuar nga Qendra per arsim gjat gjithë jetës. Ky trajnim u mbajtë në Ohër me datë 24-27.04.2017 dhe është vazhdimsi e cikleve trajnuese që ndjekin të punësuarit e QARr me qëllim përmirsimin dhe […]

Trajnim me temë “Menaxhimi I timeve,konflikteve dhe shqyrtimet efektive”

Te punësuarit e Qendrës per arsimin e të rriturve morën pjesë në trajnimin me temë “Menaxhimi I timeve,konflikteve dhe shqyrtimet efektive” e organizuar nga Qendra per arsim gjat gjithë jetës. Ky trajnim u mbajtë në Ohër me datë 24-27.04.2017 dhe është vazhdimsi e cikleve trajnuese që ndjekin të punësuarit e QARr me qëllim përmirsimin dhe […]

“Ditët e zejtarëve Shkup”

Drejtoresha e QARr znj. Lindita Qazimi mori pjesë në manifestimin “Ditët e zejtarëve Shkup” të mbajtur më 04.27.2017, ngjarja u organizua nga Dhoma e zejtarëve dhe ishte e financuar nga Ministria e Ekonomisë. Qëllimi i ngjarjes “Ditët e zejtarëve Shkup” është që të promovojë vepra artizanale dhe artizanët, apo prodhimet e tyre dhe shërbimeve për […]

“Ditët e zejtarëve Shkup”

Drejtoresha e QARr znj. Lindita Qazimi mori pjesë në manifestimin “Ditët e zejtarëve Shkup” të mbajtur më 04.27.2017, ngjarja u organizua nga Dhoma e zejtarëve dhe ishte e financuar nga Ministria e Ekonomisë. Qëllimi i ngjarjes “Ditët e zejtarëve Shkup” është që të promovojë vepra artizanale dhe artizanët, apo prodhimet e tyre dhe shërbimeve për […]

Konferencë “Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal”

Në këtë Konferencë morën pjesë më shumë se 200 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të Europës, duke përfshirë politikëbërës,ekspertë që punojnë në implementimin e proceseve të validimit, studiues dhe pjesmarës  të tjerë. Konferenca u mbajt në Selanik, Greqi, 28 dhe 29 nëntor 2016, e cila u organizua nga CEDEFOP. Qëllimi i kësaj konference […]

“Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve”

Konferencë e dytë ndërkombëtare “Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve” u mbajtë në Mostar,Bosnjë dhe Hercegovinë,më datë 20 deri 23 tetorë 2016,e organizuar nga DVV – internacional Bon,në kuadër të projektit “Zhvillimi I arsimit për të rritur në Europën Juglindore”. Qëllimi I kësaj conference ishte shqyrtimi I gjendjes momentale I sistemit të arsimit për […]

Ditët e mësimit gjatë gjith jetës 2016

Me qëllim që të promovohet rëndësia e mësimit të përjetshëm në Republikën e Maqedonisë, dhe për të inkurajuar idetë kreative dhe qasja për arsimimin e të rriturve, 13 vit radhazi në Republikën e Maqedonisë organizohen Ditët e mësimit të përjetshëm. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2016 janë kryer nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës […]

Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni. Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin […]

ASNJËHERË NUK ËSHTË VONË:TË RRITURIT ME MUNDËSI TË REJA PËR ARSIMIM

Shkup, 27 maj2016: Përfaqësuesit e ministrive përkatëse, sektori jo qeveritar dhe akademikët, morën pjesë në takimin e dytë të ekspertëve për operacionalizimin e Konceptit për arsim fillor të të rriturve. Diskutimet rreth propozim programeve dhe testeve janë me qëllim që t`iu ndihmohet të rriturve të cilët kanë nevojë të pajisen me kompetenca të reja që […]

Trajnim për plotësimin e kërkesave për profesionet e tregut të punës

IP Qendra për Arsimin e të rriturve – Shkup Në bazë të planit Operativ për programe aktive dhe masa për punësim dhe shërbim të tregut të punës për vitin 2016, për masën Trajnim për plotësimin e kërkesave për profesionet e tregut të punës, IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup, më datë 24.02.2016 […]

Vizitë studimore në Paris

Në kuadër të projektit IPA u organizua vizitë studimore në Paris,Francë në periudhën prej 3-9 qershor 2012, në të cilën morrën pjesë drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve Znj. Lindita Qazimi dhe një pjesë e punonjësve të QAR. Qëllimi i vizitës studimore në Francë ishte njohja me sistemin francez për arsimin e të […]

Vizitë studimore në Vienë

Delegacioni I ekspertëve nga Maqedonia për arsimim professional  dhe trajnim 29 – 30 Maj 2012 Drejtoresha e Qendrës për arsimimin e të rriturve Znjsh.Lindita Qazimi do të marë  pjesë  në vizitë studimore në Vienë më 29-30 Maj 2012.Në  kuadër të vizitës më 29.05.’12 Drejtoresha e Qendrës do marë  pjesë në tryezën e rumbullakët me përfaqsues […]

Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës -31.10.2012

Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me DVV Internacional – Shkup në kuadër të manifestimit të” Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës” organizoi një konferencë me titull – ‘Rruga për një të ardhme më të mirë’.Në këtë konferencë do të marin pjesë përfaqësues nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ambasadori i […]

Vizitë studimore në Madrid

Në kuadër të projektit IPA u organizua vizitë studimore në Spanjë,Madrid në periudhën prej 22-27 nëntor 2012, në të cilën morrën pjesë drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve Znj. Lindita Qazimi dhe një pjesë e punonjësve të QAR. Qëllimi i vizitës studimore në Spanjë ishte njohja me sistemin spanjoll për arsimin e të […]

Pilot programe për analfabetizëm (shkrim/lexim)

Nga muaji  nëntori 2012 deri më qeshor 2013, rreth 90 persona do të trajnohen në gjashtë vende të ndryshme të Maqedonisë për aftësi themelore në shkrim/lexim. Persona socialisht të përjashtuar  si prindër të vetëm, shkelës të ligjit në moshë të re dhe persona nga komuniteti rome do të marrin pjesë në këto pilot programe. Gjatë […]

Informacion për arsimin e të rriturve ne komunën e Cairit

Eveniment i organizuar me rastin e fillimit të realizimit të Programit për arsimin e të rriturve në komunën e Cairit, më datë 26 shtator 2012 në orën 12:00, në hapësirat e shkollës së mesme “Cvetan Dimov” -Cair, Shkup. Qëllimi i këtij programi është përfundimi i shkollës së mesme profesionale në komunën e Cairit, i cili […]

Takim me Znj. Natasha Siveska në ambientet e QARR

Më 20 shtator 2012 në ambientet e QARR u mbajt një takim mes Znj. Natasha Sivevska, drejtore ekzekutive  e Shoqatës tregtare te tekstilit dhe stafit të QARR për të diskutua mundësinë e realizimit të një pilot programi në sektorin e tekstilit si pjesë të  Projektit të UE-së për binjakëzim. Znj.Sivevska i paraqiti nevojat kryesore për […]

Strategjia për arsimin e të riturve 2010-2015

Këshilli për Arsimimin e të Rriturve ka vendosur një strategji për arsimin e të rriturve 2010-2015. Ky dokument jane përcaktuar objektivat strategjike të realizimit në periudhën 2010-2015 do të përqëndrohen në të gjitha palët e interesuara në fushën e arsimit për të rritur.

Bashkëpunim mes IP Qendrës për arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International

IP Qendra për Arsimin e të riturve – Shkup dhe DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar në bashkëpunim me bashkësinë gjermane të universiteteve popullore – filial në Shkup), nënshkruan një Memorandum të Bashkëpunimit. Në periudhën shtator – dhjetor 2010 IP Qendra e arsimimit për të rritur në bashkëpunim me DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar […]

IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup dhe Agjencioni për punësime i Republikës së Maqedonisë nënshkruan memorandum për bashkëpunim

IP Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup dhe Agjencioni për punësime i Republiks së Maqedonisë nënshkruan memorandum për bashkëpunim. Memorandumi dedikohet në realizimin e masës pilot në klubet puntore për fitimin e dijenive specifike në gjuhën angleze për veprimtari hoteliere, të parashikuara në planin operativ për masa aktive dhe programin për punësime për […]