Delegacioni I ekspertëve nga Maqedonia për arsimim professional  dhe trajnim 29 – 30 Maj 2012

Drejtoresha e Qendrës për arsimimin e të rriturve Znjsh.Lindita Qazimi do të marë  pjesë  në vizitë studimore në Vienë më 29-30 Maj 2012.Në  kuadër të vizitës më 29.05.’12 Drejtoresha e Qendrës do marë  pjesë në tryezën e rumbullakët me përfaqsues nga Arsimimi professional të Austrisë,Korniza kombëtare e kualifikimeve, Edukimi për sipërmarrjen,Turizmi,sipërmarja gjithashtu vizitë në Kolegjin për trajnimin e arsimtarëve.

Më  30.05.’12 vijojn këto aktivitete: Vizitë në shkollën e biznes administrimit BHAK &BHAS Wien 10,vizitë në WIFI INTERNATIONAL(Ofruesi i Arsimit Ndërkombëtar nga Oda Ekonomike Federale e Austrisë).

Lini një Përgjigje