Drejtoresha e QARr znj. Lindita Qazimi mori pjesë në manifestimin “Ditët e zejtarëve Shkup” të mbajtur më 04.27.2017, ngjarja u organizua nga Dhoma e zejtarëve dhe ishte e financuar nga Ministria e Ekonomisë.

Qëllimi i ngjarjes “Ditët e zejtarëve Shkup” është që të promovojë vepra artizanale dhe artizanët, apo prodhimet e tyre dhe shërbimeve për të sjellë vepra artizanale për të rinjtë, për qytetarët dhe institucionet për të inkurajuar fushatë të vazhdueshme për promovimin e zejtarisë si faktor për zhvillim ekonomik , ruajtja e traditës dhe kulturës së vendit tonë, si dhe mundësinë e kualifikimit dhe trajnimit të mjeshtrive dhe stafit një mundësi në të ardhmen për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve  të cilët meren me këtë veprimtari.

Lini një Përgjigje