Në kuadër të projektit IPA u organizua vizitë studimore në Paris,Francë në periudhën prej 3-9 qershor 2012, në të cilën morrën pjesë drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve Znj. Lindita Qazimi dhe një pjesë e punonjësve të QAR. Qëllimi i vizitës studimore në Francë ishte njohja me sistemin francez për arsimin e të rriturve duke vizituar institucionet dhe organizatat relevante, si:

afpa

AFPA Shoqata kombëtare për trajnimin profesional të të rriturve, të mirëpritur nga drejtoresha Znj.Isabelle Vergnaud dhe zëvendës drejtori Z. Patrice Michelle.

Vizitë ne ambientet për trajnime në sektorin e shërbimeve: turizëm, sekretarë të specializuar, menaxher të kontabilitetit, menaxher të kompjuterëve, trajner për të rritur, integrim profesional, këshilltarët, etj

 

Qyteti i shkencës dhe industrisë, të mirëpritur nga drejtori Z. Oliver Las Vergnas dhe një grup i specializuar i këshilluesve për keto segmente: kërkim për punë, përzgjedhje për trajnim, krijim të karrierës, progres për ndryshim të kualifikimit, krijim të biznesin privat.

cite

AFPA (Shoqata kombëtare për trajnimin profesional të të rriturve) Lille

lille

Instituti Ndërkombëtar i Menaxhmentit CNAM, të mirëpritur nga zëvendës drejtori për cështje evropiane dhe ndërkombëtare Z. Sebastian Leoncel.

cnam

Prezantim nga Federata Franceze për Ndërtimtari FFB, për trajnim profesional për të rriturit.

ffb

Prezantim nga Qendra për të luftuar analfabetizmin dhe trajnimet që janë duke u zhvilluar për këte cështje.

center

Lini një Përgjigje