Më 20 shtator 2012 në ambientet e QARR u mbajt një takim mes Znj. Natasha Sivevska, drejtore ekzekutive  e Shoqatës tregtare te tekstilit dhe stafit të QARR për të diskutua mundësinë e realizimit të një pilot programi në sektorin e tekstilit si pjesë të  Projektit të UE-së për binjakëzim.

textile
Znj.Sivevska i paraqiti nevojat kryesore për trajnime të 70 ndërmarrjeve anëtare të  shoqatës, ku profesioni i  Mirëmbësit  Mekanik u përzgjodh si më interesanti në aspektin e mundësive për punësim. Informacione të mëtejshëm për të specifikuar nevojat për trajnim do të merren nga pyetësorët tashme të  shpërndare në ndërmarrjet, gjithashtu përmes vizitave në disa ndërmarrje dhe intervistave me punëdhënësit, të punësuarit dhe trajnerë. >Takimi u përgatit nga  të punësuarit në QARR, si pjesë e komponentës për ndërtimin e kapaciteteve dhe u organizua si një fazë  praktike e Analizës për nevojat për trajnime.

Lini një Përgjigje