Nënshkruhet Memorandumi për Bashkëpunim me Qendrën për Arsimin e të Rriturve

Drejtori i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Bekim Murati, nënshkroi Memorandumin për Bashkëpunim me drejtoreshën e IP Qendrës për Arsim të të Rriturve, znj. Adelina Aliji. Ky memorandum përcakton aktivitetet për forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë profesional të dy institucioneve.

Ditët e mësimit gjatë gjithë jetës 2021

Drejtoresha e IP Qendrës për arsim të të rriturve – Shkup, znj. Adelina Aliji, më 26 tetor 2021, mori pjesë në konferencën “Ditët e mësimit gjatë gjithë jetës”, organizuar nga Qendra për mësim gjatë gjithë jetës, në Fakultetin Filozofik Shkup. Konferenca synon të promovojë konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës në shoqëri. Në konferencë, […]

Pilotimi i Validimit të mësimit joformal dhe informal

Në periudhën nga maji 2020 deri në qershor 2021, IP Qendra për Arsimin e të Rriturve, në bashkëpunim me projektin Arsimim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E @ mk), SHMQSH “Lazar Tanev” – Shkup realizoi aktivitete që lidhen me procesin e pilotimit të Validimit të Mësimit joformal dhe informal për kualifikimin Kamarier. Pilotimi i […]

Njoftim

IP Qendra për arsimin e të Rriturve – Shkup (QARr) si një institucion me përgjegjësi shoqërore që kujdeset për punonjësit, klientët dhe qytetarët e saj ndjek rekomandimet e dhëna në përputhje me masat dhe rekomandimet për parandalimin e përhapjes së korona-virusit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në kushte të masave të përforcuara […]

Shkëmbim përvojash me Republikën e Kosovës

Me date 30,31.10.2019 Qendra per arsimin e te rriturve ishte nikoqir i delegacionit nga R.e Kosoves, gjegjesisht zyrtare te Agjencise per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe Arsim per te Rritur,ku qellimi i vizites ishte per shkembim pervojash ne sferen e arsimit profesional dhe arsimit per te rriturit.Ne kuader te kesaj vizite u mbajten disa takime […]

Projekt- Arsim profesional për të rritur

Sot me datë 28.10.2019, në hapësirat e Qendrës për arsimin e të rriturve, drejtoresha znj.Lindita Qazimi dhe drejtori i SH.M.Q.SH “Cvetan Dimov” z.Visar Duraku nënshkruan kontratën për fillimin e projektit-Arsim profesional për të rritur. Me këtë projekt u mundësojmë qytetarëve mundësi të shumta në tregun e punës dhe avansim në vendet e tyre të punës. […]

Vizitë studimore në Bukuresht,Rumani

Në kuadër të aktiviteteve të zbatimit kombëtar të agjendës evropiane për arsimin e të rriturve në periudhën nëntor 2017 – dhjetor 2019, Qendra për arsimin e të rriturve si koordinator kombëtar, është duke realizuar projektin : ” Koordinatori Kombëtar për Planin e Punës në arsimin e të Rriturve : Maqedoni. Më konkretisht, në kuadër të […]

Trajnim për vlersuesit e procesit të validimit të arsimit joformal dhe informal (VAJI)

IP Qendra për Arsimin e të Rriturve, me përkrahjen e Qendrës për Mësimin gjatë gjithë jetës, organizoi një trajnim pesë-ditor për vlerësuesit në procesin e validimit të arsimit joformal dhe informal. Trajnimi u dedikohet personave nga arsimi dhe profesionistët nga tregu i punës, të cilët do të marrin pjesë në pilot procesin e VAJI vitin […]

Vlerësimi i aftësive dhe validimi e arsimit joformal dhe informal

Në kuadër të aktiviteteve të Koordinatorëve Kombëtar për zbatimin e Agjendës Evropiane për Arsimin e të Rriturve dhe si pjesë e projektit të Planit të Punës për të Arsimin për të Rritur të Koordinatorit Kombëtar më 4 dhe 5 dhjetor në Bon, Gjermani u zhvillua Aktiviteti kolegial Mësimor në temën “Vlerësimi i aftësive dhe validimi […]

Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni. Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin […]

Takim pune në kuadër të projektit Arsimim për punësim (E4E)

Në kuadër të projektit Arsimim për punësim (E4E), zbatuar nga Helvetas Zvicër në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Odës Ekonomike të Maqedonisë, në Qendrën për arsimin e të rriturve më 09.06.2018 u mbajt  takim me udhëheqësin e projektit Kurt Butrih , Drejtor i Qendrës për arsim të të rriturve Lindita Qazimi, Anica […]

Vizitë studimore në Helsinki,Finland.

Në nëntor te vitit 2015 Qendra per arsimin e të rriturve ka filluar implementimin e projektit të  Erasmus + Mbështetje të zhvillimit të politikave në arsimin e të rriturve. Ky projekt është pjesë e Veprimit për zbatimin kombëtar të Agjendës Evropiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti do të zhvillohet bazë […]

Konferencë “Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal”

Në këtë Konferencë morën pjesë më shumë se 200 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të Europës, duke përfshirë politikëbërës,ekspertë që punojnë në implementimin e proceseve të validimit, studiues dhe pjesmarës  të tjerë. Konferenca u mbajt në Selanik, Greqi, 28 dhe 29 nëntor 2016, e cila u organizua nga CEDEFOP. Qëllimi i kësaj konference […]

“Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve”

Konferencë e dytë ndërkombëtare “Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve” u mbajtë në Mostar,Bosnjë dhe Hercegovinë,më datë 20 deri 23 tetorë 2016,e organizuar nga DVV – internacional Bon,në kuadër të projektit “Zhvillimi I arsimit për të rritur në Europën Juglindore”. Qëllimi I kësaj conference ishte shqyrtimi I gjendjes momentale I sistemit të arsimit për […]

Ditët e mësimit gjatë gjith jetës 2016

Me qëllim që të promovohet rëndësia e mësimit të përjetshëm në Republikën e Maqedonisë, dhe për të inkurajuar idetë kreative dhe qasja për arsimimin e të rriturve, 13 vit radhazi në Republikën e Maqedonisë organizohen Ditët e mësimit të përjetshëm. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2016 janë kryer nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës […]

Vizitë studimore në Bonn

Në nëntor te vitit 2015 Qendra per arsimin e të rriturve ka filluar implementimin projektit të  Erasmus + Mbështetje të zhvillimit të politikave në arsimin e të rriturve. Ky projekt është pjesë e Veprimit për zbatimin kombëtar të Agjendës Evropiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti do të zhvillohet bazë e […]

ASNJËHERË NUK ËSHTË VONË:TË RRITURIT ME MUNDËSI TË REJA PËR ARSIMIM

Shkup, 27 maj2016: Përfaqësuesit e ministrive përkatëse, sektori jo qeveritar dhe akademikët, morën pjesë në takimin e dytë të ekspertëve për operacionalizimin e Konceptit për arsim fillor të të rriturve. Diskutimet rreth propozim programeve dhe testeve janë me qëllim që t`iu ndihmohet të rriturve të cilët kanë nevojë të pajisen me kompetenca të reja që […]

Vizitë studimore në Slloveni

Të punësuarit në IP Qendra për arsimim të të rriturve – Shkup, bashkë me drejtorin e kësaj qendre, z. Lindita Qazimi dhe drejtori i Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës – Shkup, Biljana Mojsovska, nga data 23.05.2016 deri më 27.05.2016, realizuan një vizitë studimore në Lubjanë , Slloveni. Qëllimi i vizitës ishte njohja me sistemin […]

Punëtori për planifikim strategjik të Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës

Më 8 dhe 9 mars drejtoresha e Qendrës për arsimin e të rriturve, Lindita Qazimi, mori pjesë në punëtorinë për përforcimin e organizuar dhe planifikimin strategjik të aktiviteteve të Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës. Me qëllim të arritjes së qëllimit të qartë për pozitën e Qendrës në vitin 2020, në korniza të punëtorisë është […]

Solemniteti i shpërndarjes së certifikatave për 1000 punëtorë të ndërtimit për efikasitet energjetik

Në kuadër të nismës së BE-së BUILD UP Skills (http://w.w.w.buildupskills.eu), e cila ka për qëllim përmirësimin e kualifikimeve dhe aftësive të punëtorëve evropian të ndërtimit për arritje të efikasitetit më të lartë të objekteve, përfundoi realizimi i procesit të njohjes (verifikimit) të njohurive paraprake  dhe aftësive për efikasitet energjetik të punëtorëve të ndërtimit në Maqedoni […]