IP Qendra për arsimin e të Rriturve – Shkup (QARr) si një institucion me përgjegjësi shoqërore që kujdeset për punonjësit, klientët dhe qytetarët e saj ndjek rekomandimet e dhëna në përputhje me masat dhe rekomandimet për parandalimin e përhapjes së korona-virusit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në kushte të masave të përforcuara për parandalim, Ju njoftojmë se QARr paraqet  një regjim të ri kohorë të punës me klientë. Ju lutemi të gjithëve që kanë nevojë për kontakt pune ose për ndonjë kërkesë / pyetje duhet të përdorin shërbimet tona online – https://cov.gov.mk, ose në e-mail adresën contact@cov.gov.mk.

Ne ju rekomandojmë të mbani të gjithë komunikimin me punonjësit me email, ose bisedë telefonike të drejtpërdrejtë me zyrtarin që ju nevojitet.