Me date 30,31.10.2019 Qendra per arsimin e te rriturve ishte nikoqir i delegacionit nga R.e Kosoves, gjegjesisht zyrtare te Agjencise per Arsim dhe Aftesim Profesional dhe Arsim per te Rritur,ku qellimi i vizites ishte per shkembim pervojash ne sferen e arsimit profesional dhe arsimit per te rriturit.Ne kuader te kesaj vizite u mbajten disa takime ne disa institucione si Qendra per arsimin e te rriturve,Ministria e arsimit dhe shkences e RMV,Qendra per arsim profesional dhe trajnim si dhe Shkollen e mesme profesinale “Boro Petrushevski”.