Drejtor i Qendrës për arsimin e të rriturve znj. Lindita Qazimi dhe të punvsuarit në QARr Irena Milkov dhe Mevlana Zulfiqari më date 04.02.2019 zhvilloi një takim pune me drejtorin e Federatës zvicerane për arsimin e të rriturve – SVEB, Bernhard Grämiger dhe konsulent Andre Schläfli, si dhe përfaqësuesi i Arsimit për punësim (E4E) Boris Trimcev. Në takim, përfaqësuesit u prezantuan në aktivitetet e punës të të dy institucioneve. Gjithashtu u diskutua për ngritjen e bashkëpunimit ndërmjet Qendrës për arsimin e të rriturve dhe Federatës Zvicerane për arsimimin e të rriturve – SVEB. Bashkëpunimi midis dy institucioneve janë krijuar përmes projektit dhe njësisë së Arsimit për Punësim (E4E).