Drejtoresha e IP Qendrës për arsim të të rriturve – Shkup, znj. Adelina Aliji, më 26 tetor 2021, mori pjesë në konferencën “Ditët e mësimit gjatë gjithë jetës”, organizuar nga Qendra për mësim gjatë gjithë jetës, në Fakultetin Filozofik Shkup. Konferenca synon të promovojë konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës në shoqëri. Në konferencë, drejtori i IP Qendrës për arsim të të rriturve – Shkup foli për aktivitetet e realizuara si dhe aktivitetet e ardhshme të Qendrës për arsim të të rriturve.