Drejtori i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Bekim Murati, nënshkroi Memorandumin për Bashkëpunim me drejtoreshën e IP Qendrës për Arsim të të Rriturve, znj. Adelina Aliji.

Ky memorandum përcakton aktivitetet për forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit të ndërsjellë profesional të dy institucioneve.