Implementimi të agjendës Europiane për arsimin e të rriturve në Maqedoninë e Veriut (Implemntation of the European Agenda for Adult Learning in North Macedonia)

Qendra për arsimin e të rriturve, si kordinator nacional për implementimin të agjendës Europiane për arsimin e të rriturve, fitoi grant nga Agjencia ekzekutive europiane për arsim dhe kulturë- EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA) për realizimin e projektit ,,Implementing priorities for the European Agenda for Adult Learning – National Coordinators for the implementation […]

Nënshkrim memorandumi për bashkëpunim me IP Qendrën e arsimit të të rriturve

Drejtori I Agjensionit për punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Bekim Murati nënshkruajti memeorandum për bashkëpunim me drejtoreshën e IP Qendrës për arsimin e të rriturve, znj. Adelina Aliji. Me këtë memorandum definohen aktivitetet për forcimin dhe themelimin e bashkpunimit të ndërsjellë professional të dyve institucioneve.

Drejtoresha e JU Qendrës për arsimin e të rriturve nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me drejtorin e Shoqatës së qytetarëve për Zhvillim Social dhe Ekonomik IN VIVO

Drejtoresha e JU Qendrës për arsimin e të rriturve znj. Adelina Aliji më datë 22.03.2022 ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me drejtorin e Shoqatës së qytetarëve për zhvillim social dhe ekonomik IN VIVO Shkup z. Dejan Stojanoviq. Lënda e këtij memorandumi është vendosja dhe organizimi i bashkëpunimit të ndërsjellë profesional dhe atë akademik ndërmjet dy palëve. […]

“ARSIM DHE TRAJNIM PËR TË RRITURIT – TRENDET EUROPIANE NË REALITETIN MAQEDONAS”

NAEOPM organizon conference të rrjeteve evropiane Evridika dhe Epalle të cilat funksionojnë në kuadër të Agjensisë nacionale- ARSIM DHE TRAJNIM PËR TË RRITURIT- TRENDET EROPIANE NË REALITETIN MAQEDONAS e cila është mbajtur më 10 dhjetor. Atëherë bëhet promocijon të raportit tematik të EVRIDIKA për arsimin e të rriturve RAPORTIN PËR ARSIM DHE TRAJNIM PËR TË […]

Ditë të mësuarit gjatë gjithë jetës 2021

Drejtoresha e JU Qendrës për arsimin e të rriturve – Shkup, znj. Adelina Aliji më 26.10.2021, mori pjesë në konferencën – “Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës”, organizuar nga Qendra për mësim gjatë gjithë jetës, në Fakultetin Filozofik Shkup. Konferenca ka për qëllim afirmimin e konceptit të mësimit të përjetshëm në shoqëri. Në konferencë, […]

Pilotimi I Vlefshmërisë së të mësuarit joformal dhe informal

Në periudhën nga Maji 2020 deri në Qershor të vitit 2021 IP Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me proektin Arsimin për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@MK), SHMQSH Llazar Tanev- Shkup organizonte aktivitete në lidhje me procesin e pilotimit të vlefshmërisë së të mësuarit joformal dhe informal për kualifikim Kamarier. Pilotimi për […]

Njoftim

JU Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup (COV) si institucion social përgjegjës duke u kujdesur për punëtorët, përdoruesit dhe qytetarët e saj, vepron sipas rekomandimeve të dhëna në përputhje me masat dhe aktivitetet për parandalimin e përhapjes së virusit korona nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në kushtet e masave të […]

Memorandum për bashkpunim ndërmjet Odës Ekonomike të Maqedonisë, Qendrës për arsim të të rriturve dhe Organizatës Zvicërane për arsim të të rriturve

Më 05.06.2019 drejtoresha e Qendrës për Arsimin e të Rriturve znj. Lindita Qazimi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Odës Ekonomike të Maqedonisë, Qendrës për arsimim të të rriturve dhe organizatës Zvicërane për arsimimin e të rriturve. Me nënshkrimin e këtij memorandumi për bashkëpunim do të bëhet e mundur: krijimi i një partneriteti ndërmjet nënshkruesve, promovimi […]

“Përforcimi i mësimit gjatë gjithë jetës nëpërmjet Modernizimit të Arsimit Profesional dhe Trajnimit dhe Edukimit në sistemin e Arsimit për të rritur”

Me datë 21.09.2016 drejtoresha e QARr z-a Lindita Qazimi do të marë pjesë në prezentimin e projektit   ” Përforcimi I mësimit gjatë gjithë jetës nëpërmjet Modernizimi të Arsimit Profesional dhe Trajnimit dhe Edukimit në sistemin e Arsimit për të rritur” I cili do të mbahet në Holliday In,ku të pranishëm do të jenë Ministri i […]