Në periudhën nga Maji 2020 deri në Qershor të vitit 2021 IP Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me proektin Arsimin për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@MK), SHMQSH Llazar Tanev- Shkup organizonte aktivitete në lidhje me procesin e pilotimit të vlefshmërisë së të mësuarit joformal dhe informal për kualifikim Kamarier.

Pilotimi për vlefshmëri në disa faza u zhvillua në SHMQSH “Llazar Tanev” – Shkup.

Procesi I vlefshmërisë të mësimit joformal dhe informal me sukses e kanë kaluar shtatë kandidat kamarier me përvojë shumvjeqare. Kandidatët I kanë treguar njohuritë e veta, shkathësitë dhe kompetencat nga rajoni me qka merren dhe permes njohjes së të njejtit fitohen me sertifikatë për kfalifikim Kamarier.