Drejtoresha e JU Qendrës për arsimin e të rriturve – Shkup, znj. Adelina Aliji më 26.10.2021, mori pjesë në konferencën – “Ditët e të mësuarit gjatë gjithë jetës”, organizuar nga Qendra për mësim gjatë gjithë jetës, në Fakultetin Filozofik Shkup. Konferenca ka për qëllim afirmimin e konceptit të mësimit të përjetshëm në shoqëri. Në konferencë, drejtori i JU-së Qendra për arsimin e të rriturve – Shkup foli aktivitetet e realizuara dhe të arshshme të Qendrës për arsim të të rriturve.