Më 05.06.2019 drejtoresha e Qendrës për Arsimin e të Rriturve znj. Lindita Qazimi ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi ndërmjet Odës Ekonomike të Maqedonisë, Qendrës për arsimim të të rriturve dhe organizatës Zvicërane për arsimimin e të rriturve. Me nënshkrimin e këtij memorandumi për bashkëpunim do të bëhet e mundur: