Drejtoresha e JU Qendrës për arsimin e të rriturve znj. Adelina Aliji më datë 22.03.2022 ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me drejtorin e Shoqatës së qytetarëve për zhvillim social dhe ekonomik IN VIVO Shkup z. Dejan Stojanoviq. Lënda e këtij memorandumi është vendosja dhe organizimi i bashkëpunimit të ndërsjellë profesional dhe atë akademik ndërmjet dy palëve.

Bashkëpunimi mes dy palëve do të realizohet përmes organizmit të përbashkët dhe pjesëmarrjes në projekte nga fushat e mëposhtme:

fusha të tjera me interes të përbashkët.