Drejtori I Agjensionit për punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Bekim Murati nënshkruajti memeorandum për bashkëpunim me drejtoreshën e IP Qendrës për arsimin e të rriturve, znj. Adelina Aliji.

Me këtë memorandum definohen aktivitetet për forcimin dhe themelimin e bashkpunimit të ndërsjellë professional të dyve institucioneve.