Kemi kënaqësinë të ju informojmë se SHMQSH ”Cvetan Dimov” pasi aplikoj në projektin  e gjashtë është përzgjedhur si shkolla e cila do të realizojë programet e arsimit publik të të rriturve nga ana e ”Qendrës për arsimin e të rriturve” për profilin teknik ekonomik. Shkolla jonë e ka dëshmuar profesionalizimin e saj edhe më herët pasi që ky është projekti i gjashtë radhazi i kësaj natyre i cili i besohet shkollës sonë me koordinatorin Besnik Ajeti, për çka iu jemi mirënjohës autoriteteve të komunës së Çairit dhe Qëndrës për arsimin e të rriturve e në veçanti drejtoreshës znj.Adelina Aliju.