PRODHUES I BUKËS, BUREKUT DHE PECIVAVE TË BARDHA

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për kryerjen e detyrave të punës për profesionin e Bukës, Burekut dhe Pastiçerit të Bardhë. Programi është i dedikuar për të gjithë ata që kanë dëshirë të angazhohen në këtë profesion në mënyrë profesionale. Mundëson trajnimin e punës për një prodhues buke, bureku dhe brumë të bardhë […]

Prodhues picash

Qëllimi kryesor i programit është të trajnojë njerëzit për të bërë pica. Programi ofron trajnime pune për përgatitjen e picave. Programi ka një kohëzgjatje prej tre muajsh ose 150 orë, i cili përfshin përmbajtje profesionale dhe teorike që do të realizohen në klasa dhe piceri të pajisura. Për sa i përket strukturës së realizimit të […]