Kujdestar/e i të rriturve

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Programi i trajnimit për këtë punë të përgjegjshme dhe shumë humane ka një kohëzgjatje prej tre muajsh, pra 200 orë dhe përfshin përmbajtje teorike profesionale për një kohëzgjatje prej 64 orësh e cila realizohet në klasë/zyre dhe është në funksion të trajnimit praktik i cili nga ana tjetër. ka një kohëzgjatje prej 136 orësh dhe kryhet në institucione për strehimin e të moshuarve, institucione të specializuara dhe/ose në institucione me kujdes ditor të organizuar.

Pjesëmarrësi në program do të jetë në gjendje të planifikojë, përgatisë dhe organizojë punën e tij në mënyrë të pavarur dhe nën mbikëqyrjen e një eksperti në institucione/institucione.

Detyrat do të kryhen në përputhje me normat etike dhe metodat e komunikimit me të rriturit, duke zbatuar njohuritë dhe aftësitë bazë për kujdesin bazë. Pjesëmarrësi do të mësojë të ofrojë mbështetje psikologjike dhe sociale, të ofrojë kujdes në shtëpi dhe mbështetje në aktivitetet e përditshme, të përdorë metoda dhe teknika të caktuara për zbatimin e higjienës personale dhe të ushqyerit, të aplikojë teknika për ndryshimin e shtratit dhe rrobave, si të manipulojë nevojën fiziologjike, si të zbatohen procedurat për përdorimin e pajisjeve dhe pajisjeve gjatë të njëjtit, si të punohet në grup, të komunikohet dhe të jetë proaktiv në ofrimin e shërbimit, si të ruhet higjiena dhe rregulli i mjedisit, si të parandalohen infeksionet, deri te shqetësimet për cilësinë e punën e kryer, të kujdeset për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe si të mbrohet mjedisi

Верификацијата истекува во 16 Nëntor, 2026

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Të paktën 18 vjeç

Arsimi minimal fillor

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

64

Praktik

 
136

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

200

PROGRAME TË NGJASHEM

Data e verifikimit

09/10/2023

Скопје

OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content