Referent për pagat dhe përfitimet e punonjësve

Programi i posaçëm për marrjen e kualifikimeve për punonjësit e pagave dhe përfitimeve të punonjësve është krijuar për të: Marrja e njohurive për rregullimin e pagës, kompensimit të pagës dhe kompensimeve të tjera të punonjësve, sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia; Marrja e njohurive për rregullimin e kontributeve për sigurimet shoqërore të detyrueshme, […]

Zyrtarë kontabiliteti

Qëllimi i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri praktike, e më vonë aplikimin e njohurive të fituara dhe mundësinë për konkurrencë më të madhe në tregun e punës. Edukimi cilësor i kontabilitetit është i rëndësishëm. Programi praktikisht prezanton si fillestarët që nuk kanë njohuri paraprake nga kjo fushë, ashtu edhe ata që sjellin njohuri […]