Zyrtarë kontabiliteti

Ofruesit e shërbimeve

PËRSHKRIMI I PROGRAMËS

Qëllimi i programit është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri praktike, e më vonë aplikimin e njohurive të fituara dhe mundësinë për konkurrencë më të madhe në tregun e punës.

Edukimi cilësor i kontabilitetit është i rëndësishëm. Programi praktikisht prezanton si fillestarët që nuk kanë njohuri paraprake nga kjo fushë, ashtu edhe ata që sjellin njohuri nga shkollat ​​apo kolegjet e mesme ekonomike.

Është planifikuar të punohet në një grup deri në 10 pjesëmarrës, gjë që rezulton me sukses të madh për të gjithë pjesëmarrësit. Ne punojmë me pajisje të mira – secili pjesëmarrës merr laptopin e tij gjatë trajnimit në të cilin është instaluar softueri profesional i kontabilitetit. Merr manualin dhe regjistrin e tij me dokumente reale, të cilat theksojnë çdo segment të funksionimit të një shoqërie dhe me regjistrimin e tyre simulohet kontabiliteti real i asaj shoqërie.

Programi rezulton në gjithçka për kontabilitetin në planifikimin e biznesit, analizimin dhe regjistrimin e transaksioneve, postimet sipas pasqyrave financiare, plotësimin e ciklit kontabël, kapitalin, kontrollet e brendshme dhe kontabilitetin e përgjithshëm për personat juridikë – fitimprurës dhe jofitimprurës.

Korniza kohore:

17 javë – 102 orë dhe 48 orë praktikë, gjithsej 150 orë

(dy herë në javë për 3 orë dhe çdo të dytën javë për 6 orë praktikë)

Верификацијата истекува во 20 Dhjetor, 2025

REZULTATET E PROGRAMËS

KRITERET PËR HYRJE NË PROGRAM

Ka kryer arsimin e mesëm katërvjeçar

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

KOHËZGJATJA E PROGRAMËS

Teoria

 

Numri total i orëve

26

Praktik

 
124

Vlerësimi

 
0

Numri total i orëve

150

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content