Kuzhinjer

Programi Kuzhinjer – ka për qëllim aftësimin profesional të kandidatëve në fushën e gastronomisë, më saktësisht në fushën e gatimit. Njohuritë dhe aftësitë e fituara do të jenë në drejtim të ndihmës së kandidatëve në rritjen e konkurrueshmërisë së tregut të punës, rritjen e mundësive për punësim. Kandidatët do të aftësohen për të marrë pjesë […]