Operator për sisteme dhe rrjete kompjuterike

Qëllimi kryesor i programit: Qëllimi kryesor i programit Operator i Sistemeve dhe Rrjeteve Kompjuterike është që pjesëmarrësi të fitojë njohuri, aftësi dhe kompetenca për identifikimin e llojeve të rrjeteve kompjuterike, punën me pajisjet e rrjetit dhe mediat për transmetimin e të dhënave, konfigurimin e adresave IP, shpjegimin e porteve dhe protokolleve të rrjetit, testimin. në […]