• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Масер за козметичка масажа
    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа […]
Верификувана
Готвач
Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа […]
Верификувана
Front end Koder
Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да […]
Верификувана
Работник со млади
Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на […]
Верификувана
Негувател/ка на стари и немоќни лица
Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да […]
Верификувана
Maсер за лице и тело
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. […]
Верификувана
Рударски работник во јама
Верификацијата истекува во февруари 6, 2026
Верификувана
Шминкер
Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Шминкер, со […]
Верификувана
ШМИНКЕР
Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи од областа на […]
Верификувана