• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Изработувач на пица
Основна цел на програмата е да се оспособат лица да прават пици. Програмата овозможува работно оспособување за […]
Верификувана
Негувател/ка на возрасни лица
Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа […]
Верификувана
Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост
Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и […]
Верификувана
Full-Stаck Кодер
Цел на програмата   Учесникот со изучување на програмата Full-stack кодер ќе ги реализира следниве цели: Да […]
Верификувана
Референт за плати и надоместоци на вработените
  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа […]
Верификувана
Готвач
Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа […]
Верификувана
Вештини за управување со човечки ресурси
Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини […]
Верификувана
Вештини за управување со човечки ресурси
Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини […]
Верификувана