Maja Damjanovska
Сертифициран професионален тренер на возрасни (I ниво) Новинар дипломирал на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, МБА Државниот универзитет во Љубљана, Економски факултет
Fusha e ekspertizës: Gazetari
Posta elektronike: maja.stojanovska5@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content