Маја Дамјановска
Сертифициран професионален обучувач на возрасни (I ниво) Дипломиран новинар на универзитет „св. кирил и методиј“ MВерификуванаC, MBA државен универзитет на љубљана, економски факултет

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content