Referent për pagat dhe përfitimet e punonjësve

Programi i posaçëm për marrjen e kualifikimeve për punonjësit e pagave dhe përfitimeve të punonjësve është krijuar për të: Marrja e njohurive për rregullimin e pagës, kompensimit të pagës dhe kompensimeve të tjera të punonjësve, sipas rregullores ligjore në Republikën e S. Maqedonia; Marrja e njohurive për rregullimin e kontributeve për sigurimet shoqërore të detyrueshme, […]