Kujdestar/e i të rriturve

Programi i trajnimit për këtë punë të përgjegjshme dhe shumë humane ka një kohëzgjatje prej tre muajsh, pra 200 orë dhe përfshin përmbajtje teorike profesionale për një kohëzgjatje prej 64 orësh e cila realizohet në klasë/zyre dhe është në funksion të trajnimit praktik i cili nga ana tjetër. ka një kohëzgjatje prej 136 orësh dhe […]