DREJTUES TË PIRUNERIT

Programa i Drejtues të Pirunierit mundëson trajnimin e punës së pjesëmarrësit, pra përvetësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave për trajtimin e pavarur të një pirunje dhe menaxhimin e pirunit në vendin e punës. Programa, nëpërmjet zbatimit të planifikuar të trajnimeve praktike dhe teorike, çon në marrjen e Certifikatës – “Drejtues të Pirunierit”. Mësimi teorik zhvillohet […]