OPERATOR I PAJISJEVE SALDIMI

Qëllimi kryesor dhe themelor i programit është përvetësimi i njohurive, aftësive dhe trajnimit për menaxhimin korrekt dhe të sigurt të disa llojeve të ndryshme të pajisjeve të saldimit, përdorimi i sigurt dhe korrekt i pajisjeve gjatë saldimit të llojeve të ndryshme të materialeve, respektimi i sigurisë dhe përdorimi i pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse kur punoni […]