Негувател/ка на стари и немоќни лица

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

 

Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош.

Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука ќе се изведува во домови за сместување  на стари лица или други установи и институции реални услови/компанија.
Проверување на постигањата на учесниците во програмата ќе се реализира преку завршен испит. Завршниот испитот, исто така се состои од теоретски и практичен дел.
Теоретскиот дел од испитот се состои од проверка на знаењето од предметите кои се составен дел од програмата за обука.
Практичниот дел од испитот подразбира проверка на стекнатите знаења на соодветна локација.

По успешно положениот завршен испит учесникот ќе се стекне со сертификат – Негувател/ка на стари и немоќни лица

Времетраењето на програмата е 200 часа од кои 70 часа се теорија, 130 часа припаѓаат на практична обука.

Верификацијата истекува во јуни 25, 2024

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесници во програмата можат да бидат лица кои:

– имаат завршено најмалку основно образование,

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

70

Пракса

130

Оценување

Вкупен број на часови

200

Датум на верификација

25/06/2021

Скопје

ШМИНКЕР

Ракувач на багер

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content