• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Front end Koder
Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да […]
Верификувана
ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Цел на програмата Учесникот со изучување на програмата за оператор за графички дизајн ќе ги реализира следниве […]
Верификувана
Фризер за жени
Програмата за занимање Фризер за жени  се темели на стандардот на занимање за фризер кое се стекнува […]
Верификувана
Работник со млади
Програматa има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на […]
Верификувана
Негувател/ка на стари и немоќни лица
Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да […]
Верификувана
Maсер за лице и тело
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. […]
Верификувана