• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Нетувател/ка за самостојно живеење на лица со попреченост
Програмата има за цел да ги развие способностите на учесниците за вон институционална грижа за лица со […]
Верификувана
РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и […]
Верификувана
Full-Stаck Кодер
Цел на програмата   Учесникот со изучување на програмата Full-stack кодер ќе ги реализира следниве цели: Да […]
Верификувана
Референт за плати и надоместоци на вработените
  Посебната програма за стекнување на квалификации за референт за плати и надоместоци на вработените е конципирана […]
Верификувана
Масер за козметичка масажа
    Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа […]
Верификувана
Готвач
Програмата Готвач – е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на гастрономијата поточно од областа […]
Верификувана
Вештини за управување со човечки ресурси
Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини […]
Верификувана
Вештини за управување со човечки ресурси
Програмата за обука за вештини за развој на човечките ресурси претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини […]
Верификувана
Front end Koder
Цел на програмата  Целта на Програмата за FRONT-END кодер е да се стекне со знаење: –        Да […]
Верификувана
ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Цел на програмата Учесникот со изучување на програмата за оператор за графички дизајн ќе ги реализира следниве […]
Верификувана