Viktorija Manveska
Trajnues profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) i diplomuar menaxher-inxhinier për sistemet e informacionit
Fusha e ekspertizës: Zhvillimi i zgjidhjeve të softuerit, Menaxhimi i ekipit, Agile, VerifiedCRUM
Posta elektronike: viki.manevska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content