Sakine Xhelladinovska
Trajner profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) Psikolog i diplomuar.
Fusha e ekspertizës: Psikologji (Analiza Transaksionale); – Siguria; – Zumba (Fitness Dance); – Muzikë (vokal, tekst, aranzhim).
Posta elektronike: s.dzeladinovska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content