Marina Makenaxhieva
TRAJNER PROFESIONAL I CERTIFIKUAR I RRITURVE (NIVELI I) EKONOMISTE E DIPLOMUAR
Fusha e ekspertizës: Aftësitë e komunikimit në shitje, Motivimi, Ndërtimi dhe zhvillimi i ekipit, Rekrutimi dhe motivimi i agjentëve
Posta elektronike: makenadzieva.marina@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content