Marija Dukovska – Pavllovska
Trajner profesionist i certifikuar për të rritur (niveli I) Ekonomist i diplomuar Master i Shkencave Ekonomike
Fusha e ekspertizës: Trajnime në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, përmirësime organizative, planifikim biznesi
Posta elektronike: mdukovska@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content