Lidija Nedellkova 
Trajnues i certifikuar profesional për të rritur (niveli I) Fakulteti Juridik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”-Shkup, Shkup
Fusha e ekspertizës: Zbatimi i qasjes etike funksionale në punën gjyqësore; ballafaqimi me stresin gjatë punës në gjykatë; menaxhimi efikas dhe efektiv i procesit gjyqësor; komunikimi funksional në procesin e procesit gjyqësor; vendosjen e një sistemi funksional të dialogut profesional
Posta elektronike: nedelkovalidija@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content