Florin Rexhepi
Trajner i certifikuar për të rritur (Niveli I) Studime Politike
Fusha e ekspertizës: Puna rinore, zhvillimi i programeve edukative dhe trajnimeve për punën me të rinjtë, të rinjtë në rrezik (nën ndikimin e ekstremizmit të dhunshëm), organizimi i të rinjve dhe politikat rinore, pjesëmarrja ndërkulturore.
Posta elektronike: florim.rexhepi@yahoo.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content