Elena Gelibesheva
Trajnues i certifikuar profesional i te rriturve (niveli I) Psikolog i diplomuar me Licence te pergjithshme ne Psikologji
Fusha e ekspertizës: Menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi i stresit, menaxhimi i konflikteve, ndërtimi i ekipit, promovimi dhe menaxhimi i punonjësve, trajnimi i aftësive të buta, psikologjia organizative, zhvillimi i karrierës, trajnimi
Posta elektronike: elenagelibesheva@gmail.com

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content